Schade particulier

De toekomst van duurzaam schadeherstel

Het woord ‘duurzaamheid’ is misschien wel een van de meest gehoorde termen van dit moment. Ook in onze branche heeft duurzaamheid steeds meer de aandacht. Dit is met name in de vorm van duurzaam schadeherstel. Het mooie nieuws is dat er zelfs een manifest is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars met samenwerkende partijen. Hun doel? Dat duurzaam schadeherstel eind 2024 de norm moet zijn in de branche.

Iris Huldij Claimbehandelaar schade 5 april 2024 | 3 MIN
Schade particulier

Waterschade? Voorkomen is beter dan genezen!

Extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor in Nederland. Dit kan leiden tot waterschade. In deze blog lees je wat de meeste verzekeringen wel en niet dekken. Ook delen we 10 preventiemaatregelen om schade te voorkomen.

Iris Huldij Claimbehandelaar schade 2 februari 2024 | 4 MIN
Schade particulier

Toename van onbetrouwbare bedrijven door gebrek aan vakmensen

Er is een tekort aan vakmensen in de bouwsector, wat leidt tot vertragingen in projecten en noodsituaties, zoals waterschade. Onbetrouwbare bedrijven maken misbruik van deze situatie door oplichtingstactieken te gebruiken, zoals misleidende advertenties, het ontbreken van vooraf besproken kosten en het verzinnen van problemen.

Iris Huldij Claimbehandelaar schade 30 november 2023 | 4 MIN
Schade particulier

Wat je moet weten over de onderzoekskosten van daken door waterschade

Overstroomde dakgoten, verschoven dakpannen en opgewaaid bitumen. Het extreme weer komt steeds vaker voor in Nederland. De vragen rondom onderzoekskosten van daken zijn hierdoor toegenomen. Terecht, want het is een kostenpost die voor je klant vaak niet financieel uitkomt en aardig kan oplopen.

Iris Huldij Claimbehandelaar schade 28 september 2023 | 4 MIN
Schade particulier

Dekkingen bij extreem vakantieweer

Overstromingen, extreme hagel en bosbranden. Steeds vaker worden we geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering. Helaas ook op vakantie. Het aantal meldingen op reisverzekeringen door extreem weer is dan ook sterk toegenomen. Heeft jouw klant ook schade door extreem weer gemeld? Lees verder om te weten wat je kunt doen.

Iris Huldij Claimbehandelaar schade 23 augustus 2023 | 2 MIN
Schade particulier

Versoepelingen bij overstromingsschade

De laatste jaren zien we dat klimaatverandering steeds meer gevolgen heeft voor ons dagelijks leven. Een van de meest zichtbare en schadelijke effecten is het toegenomen risico op overstromingen. In Nederland, een land dat al eeuwenlang strijdt tegen de kracht van het water, is dit een bijzonder zorgwekkende ontwikkeling. Tot nu toe werd overstromingsschade meestal keihard uitgesloten door verzekeraars. Nu zien we hier en daar een voorzichtige versoepeling.

Iris Huldij Claimbehandelaar schade 1 juni 2023 | 3 MIN
Schade particulier

Hoe voorkom je inbraak in een auto en/of woning?

Het aantal inbraken neemt toe. Nu Nederland weer vaker van huis is, slaan dieven hun slag. Met het oog op de vakantieperiode klinkt nu nog duidelijker; voorkomen is beter dan genezen. Iris Huldij heeft een paar tips op een rij gezet hoe inbraak te voorkomen is.

Iris Huldij Claimbehandelaar schade 21 juli 2022 | 3 MIN
Schade particulier

Contra-expertise: waar moet je op letten?

Als een verzekerde een schadeclaim bij ons indient, kunnen wij ervoor kiezen de schade op te laten nemen door een schade-expert. Deze stelt in goed overleg met de verzekerde de schade vast, maakt een schaderapport en geeft ons verslag hiervan. Soms kunnen de verzekerde en de expert het echter niet eens worden over de omvang van de schade. De verzekerde kan dan gebruikmaken van zijn recht een contra-expert in te schakelen. Daar zijn natuurlijk wel spelregels aan verbonden. Hieronder vind je drie van deze spelregels.

Iris Huldij Claimbehandelaar schade 22 februari 2022 | 3 MIN
Schade particulier

Actieve schaderegeling bij verkeersschade

Schade door aanrijding is nooit leuk, vooral als er sprake is van letsel. Wij kunnen als (volmacht)verzekeraar het leed niet wegnemen, maar we kunnen het wel proberen te verzachten. Hoe? Door met zijn allen bij te dragen aan een actief schaderegelingsbeleid.

Iris Huldij Claimbehandelaar schade 29 september 2021 | 4 MIN
Schade particulier

Zijn appartementen met een slapende VvE wel verzekerd?

Een slapende VvE en geen gebouwenpolis brengt risico's met zich mee voor de eigenaren. Vooral als er sprake is van een totaalschade. Wat zijn die risico's?

Iris Huldij Claimbehandelaar schade 25 januari 2021 | 3 MIN