Inkomensverzekeringen

Bij Nedasco hebben we een breed aanbod aan inkomensverzekeringen in volmacht. Voor werkgevers én werknemers.

Inkomensverzekeringen voor werkgevers

Ziekteverzuimverzekeringen

Ziekteverzuimverzekeringen

Ziekteverzuimverzekering Conventioneel

De Ziekteverzuimverzekering Conventioneel is vooral geschikt voor kleinere bedrijven tot 50 werknemers. De werkgever kiest voor een dekking tussen 70% en 100% over 2 jaar, tenzij de cao anders voorschrijft. Er geldt een eigen risico in dagen.

Bij deze verzekering heb je keuze uit 5 verschillende arbodiensten.

Volmachtmogelijkheden

 • Nedasco poolproduct
 • a.s.r.
 • Avéro Achmea
 • de Goudse
 • Nationale-Nederlanden
 • Quantum Leben

Ziekteverzuimverzekering Stop Loss

De Stop Loss verzekering wordt vaak gekozen door bedrijven met meer dan 50 werknemers. Zijn er verzuimkosten? Dan betaalt de werkgever alleen het eigen risico. Zo weet de werkgever vooraf wat hij elk jaar maximaal kwijt is en is hij verzekerd tegen onverwacht hoge kosten door verzuim.

Volmachtmogelijkheden

 • a.s.r.
 • Avéro Achmea

Nedasco Verzuim Ontzorgverzekering

Ervaar zekerheid en gemak met de Nedasco Verzuim Ontzorgverzekering, waarmee we werkgevers helpen bij het managen van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie van werknemers. Dankzij korte lijnen met alle betrokken partijen houden we grip op verzuim om het in de toekomst te verkorten of zelfs te voorkomen. Volg je het advies op van de bedrijfsarts of verzekeraar? Dan volgen er geen loonsancties. Dat alles tegen stabiele premies en een scherp tarief per werknemer per jaar.

Uniek aan onze Verzuim Ontzorgverzekering is de directe samenwerking met arbodienst ArboNext en casemanagementbureau Be Suitable!

Volmachtmogelijkheden

 • a.s.r.
 • Avéro Achmea

Binnenkort:

 • Quantum Leben

Verhaalsrechtsbijstand

Rechtsbijstand nodig? Daar komen hoge juridische kosten bij kijken. Met een Verhaalsrechtsbijstandverzekering voorkomt een werkgever dat hij dit zelf moet betalen, bovenop de schadekosten. Je leest hier een praktijkvoorbeeld. Wil je weten of deze verzekering nuttig is voor jouw klant? Download hier de checklist.

Volmachtmogelijkheid

 • DAS

Arbodienstverlening

Arbodiensten ondersteunen werkgevers bij hun arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. Het doel is om verzuim structureel te verminderen. Deze visie wordt gedeeld door de 5 arbodiensten die Nedasco aanbiedt:

 • ArboNed
 • ArboNext
 • Perspectief
 • Richting
 • Zorg van de Zaak
Eigenrisicodragerschap

Eigenrisicodragerschap

WGA Eigenrisicodragerverzekering

Deze verzekering is voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn of willen worden voor de WGA. Raakt een werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt? Na twee jaar ziekte krijgen werknemers van de verzekeraar een WGA-uitkering en begeleiding bij re-integratie. Zo verlagen werkgevers op lange termijn de kosten voor arbeidsongeschiktheid.

Volmachtmogelijkheden

 • a.s.r.
 • Avéro Achmea
 • elipsLife

Wat is eigenrisicodragerschap?

ZW Eigenrisicodragerverzekering

Deze verzekering is voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn of willen worden voor de Ziektewet. Met de ZW Eigenrisicodragerverzekering wordt de Ziektewetuitkering vergoed. De verzekering biedt daarnaast goede verzuimadministratie, re-integratiebegeleiding en arbodienstbegeleiding. Dit kan op lange termijn leiden tot lagere kosten. De verzekering is vooral geschikt voor werkgevers die veel werknemers met een tijdelijk contract in dienst hebben.

Volmachtmogelijkheid

 • a.s.r.

Wat is eigenrisicodragerschap?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Voor zelfstandig ondernemers is het verstandig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Met een AOV ontvangt de ondernemer bij ziekte een uitkering die (een deel van) het inkomen vervangt als er door ziekte niet gewerkt kan worden.

Via Nedasco kun je tegen een gereduceerd tarief gebruikmaken van de iAOV-vergelijker van MeetingpointAdvies. Met deze tool kun je niet alleen de provinciale AOV-mogelijkheden bij Nedasco vergelijken op premie en voorwaarden, maar ook de AOV-mogelijkheden van je eigen agentschappen.

De module is compleet met Wft-inventarisatie/ klantprofiel. Op basis van het Wft- klantprofiel krijg je een adviesrapport waarmee je onderbouwd een advies kan uitbrengen aan je klant.

Heb je een keuze gemaakt? Dan kun je deze direct offreren en aanvragen bij alle aangesloten maatschappijen.

Provinciale mogelijkheden

 • a.s.r.
 • Aegon
 • Allianz
 • Avéro Achmea
 • De Goudse
 • Klaverblad
 • Movir
 • TAF
Aanvullende verzekeringen

Aanvullende verzekeringen

Collectieve ongevallenverzekering

Er is altijd een risico dat een werknemer overlijdt of blijvend invalide wordt door een ongeval. De Collectieve Ongevallenverzekering biedt in dat geval financiële ondersteuning, zowel voor de werknemer of de nabestaanden als voor de werkgever zelf. De verzekering geldt wereldwijd.

Volmachtmogelijkheid

 • a.s.r.

Collectieve zorgverzekering (VGZ)

De Collectieve zorgverzekering biedt extra vergoedingen op bijvoorbeeld fysiotherapie en preventie. De werkgever kan de werknemers een collectiviteit aanbieden. Dit kunnen werknemers gebruiken om korting te krijgen op bepaalde producten.

Volmachtmogelijkheid

 • VGZ

Let op!

Meer informatie of benieuwd naar de voorwaarden?

Inkomensverzekeringen voor werknemers

WIA-verzekeringen

WIA-verzekeringen

WIA Vaste aanvulling

Raakt een werknemer 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan krijgt de werknemer een WIA-uitkering. Met de WIA Vaste aanvulling krijgt een (deels) arbeidsongeschikte werknemer maandelijks een vast bedrag bovenop de WIA-uitkering.

Volmachtmogelijkheid

 • a.s.r.

WIA Excedent Verzekering

De WIA Excedent Verzekering geeft een aanvulling op de WIA-uitkering. Om recht te hebben op de aanvulling, moet de werknemer dus ook recht hebben op een WIA-uitkering. De hoogte van de aanvulling verschilt per verzekering.

Volmachtmogelijkheden

 • a.s.r.
 • elipsLife
 • Quantum Leben

Verschil WIA Excedent Boven, Onder & gecombineerd

WGA Hiaat Verzekering

Raakt een werknemer 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan biedt de WGA Hiaat Verzekering een aanvulling op de WGA-vervolguitkering of WGA-loonaanvullingsuitkering. De werknemer krijgt een aanvulling tot aan 70-75% van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd.

Let op: werknemers krijgen alleen een uitkering voor het deel van het loon tot de WIA-loongrens.

Volmachtmogelijkheden

 • a.s.r.
 • elipsLife
 • Quantum Leben

Basis of uitgebreid verzekeren?

WIA Bodemverzekering

De WIA Bodemverzekering biedt dekking voor werknemers die voor 15-35% arbeidsongeschikt zijn. Deze werknemers krijgen namelijk geen WIA-uitkering.

Volmachtmogelijkheden

 • a.s.r.
 • elipsLife
 • Quantum Leben
Aanvullende verzekeringen

Aanvullende verzekeringen

Collectieve zorgverzekering (VGZ)

De Collectieve zorgverzekering biedt extra vergoedingen op bijvoorbeeld fysiotherapie en preventie. Biedt een werkgever geen collectiviteit aan? Dan kunnen werknemers de verzekering alleen rechtstreeks bij de maatschappij aanvragen.

Volmachtmogelijkheid

 • VGZ

Let op!

Collectieve Overlijdensrisicoverzekering (ORV)

Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers is er de Collectieve Overlijdensrisicoverzekering. Wanneer een werknemer overlijdt binnen de looptijd van de verzekering, wordt er een vastgesteld bedrag uitgekeerd aan de werkgever. Dit bedrag wordt vervolgens door de werkgever overgemaakt aan de nabestaanden. De nabestaanden hebben de volledige vrijheid in hoe ze dit bedrag uitgeven.

Voordelen ORV
Een werkgever onderscheidt zich door de Collectieve Overlijdensrisicoverzekering toe te voegen aan de secundaire arbeidsvoorwaarden. Een werknemer krijgt hiermee extra zekerheid voor zijn nabestaanden bij overlijden.

Volmachtmogelijkheid:

 • elipsLife

Let op: ORV aanvragen via aanvraagformulier

 

Collectieve Anw-hiaatverzekering

Bij overlijden van een werknemer zorgt de Anw-hiaatverzekering voor extra financiële zekerheid voor de achterblijvende partner. Deze verzekering wordt via de werkgever afgesloten en biedt een maandelijkse uitkering als aanvulling op het nabestaandenpensioen. Dit loopt totdat de partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Hiermee wordt een financieel gat tot de AOW overbrugd. Het is een collectieve regeling, waarbij de werkgever de hoogte van het ANW-hiaatpensioen bepaalt. Hierdoor wordt de partner financieel ondersteund in een periode van verlies en aanpassing.

Volmachtmogelijkheid:

 • elipsLife

Let op: Anw-hiaat aanvragen via aanvraagformulier

Meer informatie of benieuwd naar de voorwaarden?