Geldfit

Procedure betaalachterstand

Zit het voor jouw klant financieel even tegen? Of heb je het gevoel dat dit misschien gaat gebeuren? Er is online veel hulp te vinden. Kijk bijvoorbeeld eens op www.geldfit.nl, aan de hand van een anonieme test wordt er gekeken van welke hulp jouw klant gebruik kan maken. Er is wellicht meer mogelijk dan gedacht en zo staat jouw klant er niet alleen voor.

Contact met Nedasco

Je kan altijd even contact met ons opnemen

Contact

Betalingsachterstand op de schadeverzekering

Het kan gebeuren dat jouw klant niet genoeg saldo op zijn/haar rekening heeft staan. Dan lukt het ons niet om de premie te incasseren. Het kan ook gebeuren dat een klant een keer vergeet de premie over te maken. In beide gevallen is er sprake van een betalingsachterstand. Wij sturen de klant een betalingsherinnering.

Wat kan een klant doen bij een betalingsachterstand?

Wil hij/zij de openstaande premie direct betalen?

Dan kan dat via rekeningnummer: NL98 ABNA 0513 8044 98 t.n.v. Nedasco B.V. Vermeld daarbij altijd het factuurnummer. Als de klant een iDEAL betaallink toegestuurd wilt krijgen voor de openstaande premie, dan kan jouw klant ons bellen op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur op (033) 467 09 20.

Kan jouw klant niet meteen betalen en heeft hij/zij nog geen brief ontvangen van ons incassobureau, Bos incasso?

Adviseer dan even contact met ons op te nemen. Dat kan op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur op (033) 467 09 20.

Heeft jouw klant al een brief van Bos Incasso gekregen?

Dan loopt het contact over de betalingsachterstand via hen. Bos Incasso is te bereiken van 8.00 tot 12.30 en 13:00 tot 17:00 uur op (088) 267 00 00. Zij helpen jouw klant dan verder.

Wat gebeurt er als een klant een betalingsachterstand heeft?

Als er sprake is van betalingsachterstand en er is niet binnen het termijn van de herinnering betaald, dan ontvangt jouw klant een aanmaning. Het gevolg is dat jouw klant dan niet verzekerd is.

Als een motorrijtuig onverzekerd is, ben je strafbaar

De Dienst voor het Wegverkeer (RDW) onderzoekt regelmatig of alle geregistreerde motorrijtuigen zijn verzekerd. Is het motorrijtuig van jouw klant niet verzekerd? Dan krijg hij/zij van RDW een boete van honderden euro’s. Je bent namelijk wettelijk verplicht je motorrijtuig te verzekeren.

Wanneer stopt de dekking van de verzekering?

Als de premie niet betaalt wordt, stopt de dekking van de verzekering. In de brief staat aangegeven welke datum voor jouw klant van toepassing is. De dekking vervalt dan met terugwerkende kracht. Er kunnen dus geen claims ingediend worden vanaf het moment dat de premie bij ons binnen had moeten zijn.

Er is betaald. Wanneer is jouw klant weer verzekerd?

Hij/zij is weer verzekerd na 24 uur van binnenkomst van de betaling bij ons op de rekening. Dit geldt ook voor de motorrijtuigenverzekering.

Wat zijn de risico’s van het niet betalen van premie?

Het niet betalen van de premie heeft tot gevolg dat de premie geschorst wordt. Dit gebeurt 14 dagen nadat je klant van ons de herinneringsbrief ontvangen heeft. Je klant heeft dan 30 dagen de tijd gehad om zijn premie te betalen. Ook na deze tijd blijft je klant verplicht om premie te betalen. Vandaar dat hij ook na deze tijd nog brieven van ons hierover blijft ontvangen. Als betaling van de premie, na meerdere betalingsverzoeken, niet plaatsvindt dan wordt de verzekering beëindigd.

Op welke momenten kan je klant post over openstaande premies verwachten?

Om je klant eraan te herinneren premie te betalen ontvangt hij van ons in ieder geval een herinneringsbrief. Na ontvangst van deze herinnering heeft hij nog 14 dagen de tijd om de premie te voldoen. Deze brief wordt tijdig aan hem verstuurd zodat hij de gelegenheid heeft om binnen 30 dagen zijn premie te voldoen, zoals we afgesproken hebben.

Als wij de premie na die 14 dagen niet ontvangen hebben schorten wij de dekking op. Je klant blijft echter wel verplicht om de premie aan ons te betalen. Daarom ontvangt hij van ons een tweede herinnering, een zogenoemde aanmaning.

Volgt er na deze brief nog geen betaling, dan volgt er een ingebrekestelling. Blijft ook na de ingebrekestelling betaling uit, dan dragen wij de incasso van de premie over aan onze incassopartner, BOS Incasso.

Tot het moment dat wij de incasso overdragen kan je klant altijd met ons in gesprek voor het maken van eventuele betaalafspraken. Als de incasso is overgedragen staat het je klant vrij om met BOS Incasso betaalregelingen te treffen.

Het niet betalen van premie geeft ook in de toekomst mogelijk problemen.

Door het niet betalen van de premie loopt je klant de volgende risico’s:

  • De dekking van de verzekering wordt opgeschort;
  • Bij volledig uitblijven van de premie wordt de verzekering beëindigd;
  • Gegevens worden opgenomen in het Centraal Informatie Systeem met de vermelding dat je klant zijn verplichtingen niet is nagekomen. Dit systeem (CIS) is door andere verzekeraars inzichtelijk, waardoor je klant in de toekomst tegen moeilijkheden aan kan lopen bij het aanvragen van een (nieuwe) verzekering.

Hulp nodig?

Nedasco heeft de verplichting om te helpen bij betaalachterstanden.

Lees meer