Schade particulier

Waterschade? Voorkomen is beter dan genezen!

Iris Huldij
Claimbehandelaar schade

We zien het steeds vaker in Nederland: extremere weeromstandigheden met veel neerslag en wateroverlast. Dit onderwerp is al vaker voorbijgekomen in onze nieuwsbrieven. Een onderwerp dat blijft leven, zo blijkt uit de vragen die we ontvangen van tussenpersonen. Vaak komen de vragen doordat een klant te maken heeft met water op een onwenselijke plek in huis. Erg vervelend en in sommige gevallen ook te voorkomen. In deze blog zoomen we in op preventiemaatregelen die jouw klant kan nemen. Ook kijken we naar de dekkingen die van toepassing kunnen zijn bij verzekeraars.

De dekking bij verzekeraars varieert

Allereerst is het goed om te weten wat verzekeraars globaal in de dekking hebben opgenomen als het gaat om waterschades. Dit verschilt namelijk nogal en verzekeraars dekken niet alles. Als tussenpersoon is het dan ook een uitdaging om de best passende verzekering voor je klant te vinden.

Maar hoe pak je dat aan? Een belangrijke eerste stap is het begrijpen van waar je klant woont. Woont hij aan de voet van een rivier, in de knusse omarming van een uiterwaard, of misschien op een plek waar het grondwater snel de kop op komt steken? Deze details zijn cruciaal, want elke locatie brengt zijn eigen risico’s met zich mee.

Goed om te weten

Overstroming wordt in de basis niet verzekerd. Er zijn sommige verzekeraars die tegenwoordig dekking bieden als niet primaire waterkeringen bezwijken (regionale rivieren of kanalen). Hetzelfde geldt voor schade door grondwater. In de basis is hiervoor geen dekking, maar enkele verzekeraars dekken dit wel als het grondwater het huis is binnengedrongen via afvoerleidingen of (sanitaire) toestellen.

Wat krijg je wel verzekerd en wat niet?

Om je klanten optimaal te adviseren bij waterschade is het belangrijk om een algemeen beeld te hebben wat doorgaans wel en niet gedekt wordt. Met dit overzicht zijn de meest voorkomende dekkingen bij waterschade voor je op een rij gezet.

 • Directe neerslag
  Schade ontstaan door neerslag is bij de meeste partijen verzekerd. Dit gaat dan om de gevolgschade in huis. Schade aan het dak (inclusief het dakbeschot) valt hier buiten (tenzij het dak beschadigd is door storm). De dekking wordt soms uitgesloten tijdens een verbouwing, net als neerslag dat binnendringt door openstaande ramen, deuren of luiken en via muren.
 •  Indirecte neerslag
  De meeste partijen dekken water dat het huis binnenkomt bij hevige plaatselijke neerslag. Hieronder verstaan verzekeraars dat er nabij het woonhuis minstens zoveel water valt:
  – 40 millimeter regen in 24 uur
  – 53 millimeter regen in 48 uur
  – 67 millimeter regen in 72 uur
  Het water waar we het over hebben gaat om regenwater wat via kieren de woning binnendringt Hevige plaatselijke regenval dat via de grond het huis binnendringt is vrijwel altijd uitgesloten van dekking.
 • Defecte leidingen
  Bijna alle verzekeraars dekken schade door water dat uit een defecte leiding stroomt. De meeste partijen vergoeden ook het hak en breekwerk en het herstel van de leiding zelf. Let op: De regel is dat je verzekering meestal alleen betaalt als er waterschade in je huis is. Als je Cv-ketel minder druk heeft door een lek in de vloerverwarming, maar er is geen waterschade, dan betaalt de verzekering vaak niet.
 • Schade door grondwater
  Dit is meestal uitgesloten van dekking. Sommige partijen bieden echter wel dekking als het grondwater binnendringt via afvoerleidingen of sanitaire toestellen.
 • Schade door overstroming
  Er is beweging in de markt. Waar voorheen alles rondom overstromingen was uitgesloten, zien we nu dat sommige verzekeraars wel dekking bieden voor schade. Dit gebeurt wanneer het is veroorzaakt door het doorbreken van niet primaire waterkeringen (regionale rivieren en kanalen).

Top 10 preventiemaatregelen om schade voor te zijn

Voorkomen van schade is beter dan genezen. Hier zijn enkele praktische tips die je kunt meenemen in je advisering naar de klant toe:

 1. Regelmatig controleren van oude loden en stalen leidingen.
 2. Controleer regelmatig de kitafwerking in sanitaire ruimtes en vervang dit gemiddeld iedere 5 jaar.
 3. Controleer regelmatig de afvoerleidingen. Laat bijvoorbeeld een inspectie uitvoeren bij klachten over een borrelend geluid.
 4. Pas watersloten toe op de aanvoerslangen van was- en vaatwasmachines.
 5. Plaats een lekbak onder de wasmachine.
 6. Waterdetector plaatsen met akoestisch signaal in ruimtes waar de kans op waterlekkage aanwezig is(vooral in ruimten onder het maaiveld zoals kelders).
 7. Tap waterleidingen af die zich op tochtige en onverwarmde plaatsen bevinden en zijn blootgesteld aan de (vries)kou.
 8. Houd bladen op afstand met een bladscheider in de regenpijp.
 9. Controleer elk half jaar de goten op vervuiling.
 10. Blijf controle houden op goede be- en ontluchting van het verwarmingssysteem.

Heb je nog vragen?

Neem gerust contact op met de afdeling Schade Brand/Varia via 033 4670890 of brandvaria.schade@nedasco.nl.

Iris Huldij

Iris Huldij is claimbehandelaar op de afdeling Schade Brandvaria. Zij is al sinds 2006 werkzaam in de bank en verzekeringsbranche. Iris zet de klant centraal door mee te denken en op zoek te gaan naar de best mogelijke oplossing. Haar opgedane kennis en ervaring komt hierin goed van pas.

Laat een reactie achter