Schade particulier

Versoepelingen bij overstromingsschade

Iris Huldij
Claimbehandelaar schade

De laatste jaren zien we dat klimaatverandering steeds meer gevolgen heeft voor ons dagelijks leven. Een van de meest zichtbare en schadelijke effecten is het toegenomen risico op overstromingen. In Nederland, een land dat al eeuwenlang strijdt tegen de kracht van het water, is dit een bijzonder zorgwekkende ontwikkeling. Tot nu toe werd overstromingsschade meestal keihard uitgesloten door verzekeraars. Nu zien we hier en daar een voorzichtige versoepeling.

Klimaatverandering en de schadelijke gevolgen

Volgens recente rapporten stijgt de zeespiegel naar verwachting met 30 tot 110 cm in 2100. Dit kan leiden tot meer overstromingen en een toename van de schade die daardoor wordt veroorzaakt. Zowel in Nederland als in kustgebieden over de hele wereld. In Nederland hebben we al enkele zeer verwoestende overstromingen meegemaakt, waaronder die van 1953 en de recentere overstromingen van 1993 en 1995. Deze overstromingen hebben geleid tot grote verliezen van mensenlevens en materiële schade.

Nederland en de strijd tegen het water

Gelukkig is Nederland erg innovatief om overstromingen zo veel mogelijk te voorkomen. Zo worden er verschillende maatregelen genomen, zoals het bouwen van hogere dijken, het verhogen van huizen en gebouwen en het versterken van de infrastructuur. Ook wordt er gekeken naar nieuwe technologieën, zoals slimme sensoren en geautomatiseerde waarschuwingssystemen, om sneller en efficiënter te reageren op overstromingen.

Ook de verzekeringsbranche beweegt mee

Was schade door overstroming in de meeste voorwaarden een keiharde uitsluiting, nu zien we hier en daar een voorzichtige versoepeling. Dit komt mede door de overstromingen van 2022 in Limburg. Het advies van de Verbond van Verzekeraars is om in de opstal- en inboedelpolis dekking te geven tegen lokale overstromingen. Het kan echter per verzekeraar verschillen of – en hoe – ze dit advies opvolgen. Als de dekking wordt versoepeld, gaat het vaak om schade als gevolg van het doorbreken van niet-primaire wateringen.

Rondje langs de velden

Maatschappijen die al concreet verwijzen naar schade door lokale overstromingen zijn a.s.r., Avéro Achmea, De Goudse en Nationale-Nederlanden. Je kunt dit terugvinden in de actuele polisvoorwaarden.

Zevenwouden heeft sinds 1 mei 2023 een clausule die waterschade door het doorbreken van een niet-primaire waterkering dekt. Staat deze clausule nog niet op de polis van je klant? Dan geldt deze al wel vanaf 1 mei 2023. Bij de eerstvolgende aanpassing neemt Zevenwouden de uitbreiding van de dekking ook op in haar voorwaarden. Ook Unigarant neemt het advies van het Verbond van Verzekeraars over en gaat haar polisvoorwaarden aanpassen.

Verder zijn er verzekeraars die overstroming in principe uitsluiten, maar in bepaalde gevallen toch uitkeren. Allianz en Bovemij vergoeden bijvoorbeeld schade door brand of explosie als gevolg van een overstroming. Aanvullend noemt Allianz ook situaties waarbij plotseling heel veel regen in een bepaald tijdsbestek valt, waardoor schade ontstaat. Dit geldt ook voor rhion die een vergelijkbare strekking in haar voorwaarden heeft staan. Het is mogelijk dat deze verzekeraars hun dekking nog gaan uitbreiden door het advies van het Verbond van Verzekeraars, maar tot nu toe is hier niets over bekend.

Wat is het verschil tussen een niet-primaire en primaire kering?

Een primaire waterkering ligt direct aan een grote rivier of zee: een dijk, duin of zelfs een stormvloedkering. Deze primaire keringen beschermen ons land grofweg tegen de zee en de grote rivieren. Een niet-primaire kering, ook wel een secundaire of regionale kering genoemd, kan zowel een natte als een droge waterkering langs regionale rivieren zijn. Een voorbeeld van zo’n natte kering is een kade langs boezemwater. In veel gebieden dienen niet-primaire keringen als weg, aanlegplaats, weiland of recreatiegebied. Ze vormen vaak een belangrijk onderdeel van het woon- en leefmilieu. Langs de kering is dan ook veel bebouwing geconcentreerd.

Wat kan ik als adviseur betekenen voor mijn klant?

Schade door overstromingen kan een grote impact hebben. Je kunt je klant erop wijzen dat overstroming in de basis niet verzekerd is en dat preventie – voor zover mogelijk – het beste advies is. Woont je klant in een waterrijk gebied? Dan is het zeker raadzaam te kijken naar verzekeringsproducten die de dekking hebben verruimd. Zo kun je de beste keuze maken voor je klant.

Op ons Servicenet NSN kun je een vergelijking maken, waarbij je meteen ziet welke polisvoorwaarden van toepassing zijn. In deze voorwaarden kun je lezen of schade door overstroming is verzekerd.

Twijfel je of en welke schade door een overstroming is gedekt? Neem dan contact op met ons Serviceteam Particulier Acceptatie of de afdeling Schadebehandeling brand/varia. De contactgegevens vind je op NSN > Contact.

Iris Huldij

Iris Huldij is claimbehandelaar op de afdeling Schade Brandvaria. Zij is al sinds 2006 werkzaam in de bank en verzekeringsbranche. Iris zet de klant centraal door mee te denken en op zoek te gaan naar de best mogelijke oplossing. Haar opgedane kennis en ervaring komt hierin goed van pas.

Laat een reactie achter