Schade zakelijk

Thuiswerken en werkgeversaansprakelijkheid, hoe zit het?

Tanja van der Grift
Consultant Schadeverzekeringen

Werknemers werken steeds vaker vanuit huis. Het thuiswerken lijkt een structurele vorm aan te nemen. Daarom is het belangrijk om zaken zoals werkgeversaansprakelijkheid met je relatie te bespreken. In deze blog vertel ik je wat over aansprakelijkheid en beantwoord ik de vraag ‘hoe zit het met de aansprakelijkheid van een werkgever als er iets gebeurt met een werknemer op zijn/haar thuiswerkplek?

Zorgplicht werkgever

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkplek voor de werknemer op grond van artikel 7:658BW. Deze zorgplicht bestaat onder andere uit het geven van aanwijzingen en het nemen van maatregelen.

Op kantoor is het relatief makkelijk voor de werkgever om invulling te geven aan deze zorgplicht. Maar bij thuiswerken is de invloed van een werkgever beperkt als het gaat om een veilige werkplek.

Hoe zit het dan als een werknemer “schade” oploopt bij het thuiswerken? Dan moet de werkgever aantonen dat de werkplek veilig was. Dat is een zware bewijslast.

Naast de zorgplicht vanuit artikel 7:658BW, heeft de werkgever ook te maken met artikel 7:611BW. Daarin wordt gesproken over goed werkgeverschap. Dit brengt ook verregaande verplichtingen met zich mee. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ongelukken buiten het normale werk die verband houden mét het normale werk, zoals bedrijfsuitjes.

Is de werkgever dan overal voor aansprakelijk? Nee, gelukkig niet, er zijn wel grenzen aan de zorgplicht. Een werkgever is niet automatisch aansprakelijk voor het enkele feit dat een schade zich voordoet tijdens het werk. Er zijn veel risico’s die los en onafhankelijk van de zorgplicht van de werkgever bestaan en kunnen ontstaan. Er blijven situaties denkbaar waar er sprake is van ‘domweg pech’. Desondanks zal de werkgever niet snel aan zijn zorgplicht hebben voldaan. Daar komt het belang van een aansprakelijkheidsverzekering kijken.

De aansprakelijkheidsverzekering

Het is van belang om de aansprakelijkheidsverzekering up-to-date te houden. De invloed van een werkgever is namelijk minder door het thuiswerken, maar zijn zorgplicht blijft.

De aansprakelijkheid van de werkgever kan op verschillende manieren afgedekt worden via een verzekering:

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
Deze verzekering biedt met name dekking voor de zorgplicht van de werkgever op basis van artikel 7:658BW. Het gaat om ongevallen op de werkplek en andere werklocaties.

De werknemersschadeverzekering
Deze verzekering dekt de schade van de werknemer als gevolg van ongevallen die, op een of andere manier, werk gerelateerd zijn. Deze verzekering vult de AVB aan waar deze geen (volledige) dekking biedt. In sommige gevallen is het mogelijk om de werknemersschadeverzekering als extra dekking op te nemen in de AVB.

Met de combinatie van bovenstaande verzekeringen dekt de werkgever zijn risico af.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de continu veranderende markt. Elke laatste week van de maand in je mailbox.

Inschrijven

De mogelijkheden bij Nedasco

Het afsluiten van een AVB kan bij (bijna) al onze zakelijke schade volmachten. Een werknemersschadeverzekering is wat lastiger. Je kunt via ons een werknemersschadeverzekering afsluiten bij een van de volgende maatschappijen: ASR, De Goudse, HDI, Markel, Nationale Nederlanden en Avéro Achmea. Voor aangesloten adviseurs is ons volledige aanbod terug te vinden in het Productaanbod op ons extranet NSN. Ben je nog niet aangesloten bij Nedasco? Dan kun je meer informatie over deze verzekeringen opvragen bij onze klantteams.

Jouw rol als financieel adviseur

Ga na bij jouw relaties hoe de situatie daar op dit moment is. Een AVB is niet altijd toereikend als het gaat om de zorgplicht van werkgever tot werknemer. Het is juist nu belangrijk om dit specifieke aansprakelijkheidsrisico tegen het licht te houden bij jouw relaties.

Vragen?

Neem bij vragen over de dekking van de AVB en de mogelijkheden van een aanvullende werknemersschadeverzekering contact op met je klantteam.

Tanja van der Grift

Tanja is vanaf december 2020 tot augustus 2023 werkzaam geweest bij Nedasco als Consultant Schadeverzekeringen. Zij heeft al meer dan 20 jaar ervaring in de verzekeringswereld en heeft meerdere functies bij verzekeraars, herstellers en schade-expertisebureaus vervuld.

Laat een reactie achter