Schade zakelijk

Iets vergeten? Dat kan je duur komen te staan!

Tanja van der Grift
Consultant Schadeverzekeringen

Laatst las ik over een claim op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een hypotheekbemiddelaar werd verweten dat hij een renteaanbod zo lang op zijn bureau had laten liggen, dat de geldigheidsduur was overschreden. Hierdoor was de bank niet langer bereid de aangeboden rente te offreren en moest een nieuw aanbod aangevraagd worden. Claims door vergetelheid kunnen hoog oplopen. Iets over het hoofd zien, kan je dus duur komen te staan. Dat geldt ook voor jou als verzekeringsadviseur.

Bij blijvende stijgende hypotheekrente

In de hypotheekmarkt is het dus verstandig om extra zorgvuldig te zijn met het insturen van getekende renteaanbiedingen en offertes. Zeker als de hypotheekrente stijgt. Want hierdoor willen veel mensen hun hypotheek nog even snel tegen een relatief lage rente voor lange tijd vastzetten. Ook is het raadzaam om goed te controleren of de bank de ontvangst van de documenten wel heeft bevestigd.

Nauwkeurigheid bij verzekeringen

Ook als verzekeringsadviseur moet je alert blijven. Natuurlijk weet je dat het belangrijk is om gewijzigde omstandigheden door te geven aan de verzekeraar. Maar stel, je vergeet op verzoek van je klant de verzekerde bedragen te verhogen en de klant lijdt hierdoor schade. Of bij het oversluiten naar een nieuwe verzekering noem je wel de voordelen, maar niet de nadelen. Een claim zit in een klein hoekje. En wat als je klant een aanbouw aan zijn kantoorpand realiseert, waarin kleding wordt gemaakt? Dan is dat risicoverzwaring en moet je dat melden. Daarom is het ook zo belangrijk dat de hoedanigheid goed geselecteerd is. Zie mijn eerdere blog Het belang van de juiste hoedanigheid verzekeren.

Zorgplicht voor de verzekeringsadviseur

Jij bent als adviseur een hulppersoon van de verzekeringnemer. Heb jij een specifieke bepaling niet voldoende uitgelegd en wordt deze door je klant anders geïnterpreteerd? Dan is dat in principe het risico van je klant, de verzekeringnemer. Maar jij bent als adviseur wel tekortgeschoten in jouw zorgplicht en daarvoor kan je wel degelijk aansprakelijk gesteld worden. Het is goed je daarvan bewust te zijn.

Oprukkende claimcultuur ook in Nederland

Klanten die teleurgesteld worden in hun verwachtingen proberen steeds vaker schade te verhalen. Zij zijn zich in toenemende mate bewust van hun mogelijkheden om een claim in te dienen bij hun opdrachtnemer. Ook worden er steeds hogere bedragen gevorderd. Dat geldt ook voor verzekeringnemers. Als adviseur kan jij dus sneller aangesproken worden als iets niet helemaal naar tevredenheid verloopt.

Onterecht aangesproken

Zelfs als jou niets te verwijten valt, kan je toch aangesproken worden. De kosten van verweer en eventuele expertisekosten kunnen bij een claim hoog oplopen. Gelukkig bestaat hiervoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Natuurlijk is voorkomen altijd nog beter dan genezen. Dus zorg dat je je zaakjes goed op orde hebt. Toch is het een prettig idee als je weet dat een beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar je bijstaat wanneer dat nodig is. Lees voor meer informatie nog eens mijn blog Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV): wanneer kies je welke?.

Bron case: Markel https://www.markelinsurance.nl/ 

Tanja van der Grift

Tanja is vanaf december 2020 tot augustus 2023 werkzaam geweest bij Nedasco als Consultant Schadeverzekeringen. Zij heeft al meer dan 20 jaar ervaring in de verzekeringswereld en heeft meerdere functies bij verzekeraars, herstellers en schade-expertisebureaus vervuld.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *