Inkomen

Ziekteverzuimpercentages, wat moet en kun je ermee als adviseur?

Joost Keijer
Senior Consultant Zorg & Inkomen

Ieder jaar publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de gemiddelde ziekteverzuimpercentages van alle branches. Maar wat zeggen deze percentages eigenlijk en wat kun je ermee als adviseur?

Alle verzekeraars in Nederland bepalen hun premies voor een ziekteverzuimverzekering op basis van het verzuimverleden van een bedrijf. Risico’s inschatten noemen ze dat. Als adviseur moet je daarom ook beschikken over de ziekteverzuimpercentages van jouw zakelijke relatie. Mijn ervaring leert dat het lastig kan zijn om die cijfers boven tafel te krijgen. Toch zijn de cijfers belangrijk. Niet alleen om een offerte te maken, maar ook om jouw advisering te verbeteren. Wat moet en kun je als adviseur met de verzuimcijfers?

Hoe wordt het ziekteverzuimpercentage berekend?

Het totaal aantal verzuimde dagen (inclusief weekenden) wordt gedeeld door het potentieel aantal beschikbare dagen in een periode. Naast deze bedrijfsspecifieke cijfers, houden verzekeraars bij de risicobepaling rekening met de gemiddelden van het CBS.

Tip 1: Analyseer en bespreek de verzuimcijfers

De cijfers laten zien hoe hoog het ziekteverzuim is, hoe lang het ziekteverzuim duurt en hoe vaak medewerkers zich ziek melden. Ze geven op die manier een beeld van de risico’s en dat is belangrijk om tot een goede aanpak te komen. De verzuimgegevens vind je in de arborapportage.

In de arborapportage wordt onderscheid gemaakt tussen het netto en bruto verzuimpercentage, kort en lang verzuim en de meldingsfrequentie. Wat houden die termen in en wat kun je ermee?

Bruto ziekteverzuimpercentage: het verzuimpercentage waarbij het verzuim niet is gecorrigeerd voor gedeeltelijke re-integratie en niet is gecorrigeerd voor fte.

Netto ziekteverzuimpercentage: het verzuimpercentage waarbij het verzuim wel is gecorrigeerd voor gedeeltelijke re-integratie en niet gecorrigeerd voor fte.

  • Kort verzuim: <8 dagen
  • Middellang verzuim: 8-42 dagen
  • Lang verzuim: 43-365 dagen
  • Extra lang verzuim: >365 dagen

Analyseer de verzuimduur en concludeer waar de meeste kosten worden gemaakt. Kijk daarbij ook naar de opbouw van het ziekteverzuim. Normaal is de verhouding tussen kort, middellang en lang verzuim: 1:2:3. Dus de helft van het ziekteverzuimpercentage wordt dan veroorzaakt door lang verzuim. Kijk of de opbouw bij uw relatie in balans is.

Ziekmeldingsfrequentie: Het gemiddeld aantal keren dat medewerkers zich op jaarbasis ziek melden. Hoe hoger de meldingsfrequentie, des te meer reden om in gesprek te gaan met de werkgever over het verzuimbeleid. Een goed verzuimprotocol kan de werkgever bijvoorbeeld helpen de meldingsfrequentie naar beneden te krijgen.

Tip 2: Geen verzuim bestaat niet, vraag door!

Als Consultant Inkomen hoor ik vaak: “De werkgever heeft nog nooit te maken gehad met verzuim. Ik heb daarom drie keer nul ingevuld bij het maken van de offerte”. Klinkt ideaal en ik ga niet beweren dat het nooit kan, maar de praktijk laat zien dat dit in 99% van de gevallen niet klopt. Een risicodrager (verzekeraar) stemt daar dan ook zonder arbodienstrapportage en/of accountantsverklaring zelden tot nooit mee in.

Bovendien is het kortetermijndenken als je verzuimcijfers niet opgeeft. Stel dat er toch schade wordt geclaimd in het eerste jaar, dan gaat de verzekeraar de premie direct aanpassen. En dan mag jij de gigantische premieverhoging toelichten aan de werkgever…
Vraag dus goed door als de werkgever zijn verzuimcijfers laat zien of juist niet laat zien!

Nieuw bij Nedasco: Inkomendashboard speciaal voor adviseurs​

Met het Inkomendashboard kun jij jouw inkomensadvies (verder) professionaliseren én inspelen op jouw veranderende rol als adviseur. Zo kun jij een nog waardevollere gesprekspartner zijn voor jouw relatie.

Lees meer

Tip 3: Gebruik de cijfers vanuit het CBS

Ik hoor je denken… Maar wat als de werkgever nou echt niets heeft bijgehouden? Goed nieuws! Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) houdt keurig netjes de verzuimcijfers van alle branches voor ons bij. Alle cijfers zijn gratis beschikbaar.

Dus, weet je echt niet wat de verzuimpercentages zijn bij een bedrijf? Speel dan op safe en vul dan de CBS-cijfers in bij een offerte of aanvraag. Overleg dit wel eerst met de verzekeraar.

Als je wél weet wat de verzuimcijfers zijn van een bedrijf, kun je alsnog gebruik maken van deze cijfers. Ze geven ook erg goed inzicht hoe de werkgever het doet ten opzichte van andere bedrijven in de branche. Waardevolle informatie vind je ook in analyses van de cijfers, zoals op de website van de Rabobank, waarin de trends van alle branches besproken worden (Trends branches).

De verzuimcijfers en de analyses helpen om jouw advies nog professioneler te maken. Jouw rol als adviseur wordt dan nog sterker.

Joost Keijer

Joost Keijer is Senior Consultant Zorg & Inkomen bij Nedasco. Je kan op zijn expertise rekenen op het gebied van sociale zekerheid. Hij ziet het als zijn uitdaging om adviseurs te laten excelleren in hun inkomensadvies.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *