Inkomen

Ziekmelden tijdens vakantie of zwangerschap? Dit moet je weten

Redactie
Nedasco B.V.

Het komt regelmatig voor dat werknemers ziek worden tijdens hun vakantie of zwangerschap. Maar wat zijn de regels en verplichtingen voor zowel werkgever als werknemer? In deze blog lees je hoe dit precies zit.

Ziek tijdens vakantie: Wat nu?

Of de werknemer nu thuis is of op een vakantieadres, er zijn verschillende stappen die genomen moeten worden. Hieronder de richtlijnen voor beide situaties.

 • Ziek tijdens vakantie maar thuis

Als de werknemer in Nederland is of thuis, moet de werknemer dit binnen 24 uur melden bij de werkgever. De werkgever moet vervolgens de werknemer binnen 48 uur ziekmelden bij Nedasco. De vakantiedagen worden dan omgezet in ziektedagen, zodat deze vakantiedagen later kunnen worden opgenomen. De werknemer moet daarnaast bereikbaar blijven voor de werkgever en eventuele controles door de bedrijfsarts.

 •  Ziek op vakantieadres

Is de werknemer niet thuis? Dan moet de werknemer het adres en telefoonnummer doorgeven waar hij te bereiken is. De werknemer moet vervolgens in de vakantieplaats een arts bezoeken en een bewijs van ziekte vragen. De werkgever kan ook kiezen voor een telefonisch consult door een Nederlandse bedrijfsarts. Bij thuiskomst moet de werknemer direct contact opnemen met de werkgever om een afspraak te maken met de bedrijfsarts. De werkgever moet de werknemer binnen 48 uur ziekmelden bij Nedasco. Er kan een tijdelijk verblijfsadres worden ingevuld als de werknemer niet thuis verblijft.

Praktische tips voor ziekmelden tijdens vakantie

 • Zorg dat de werknemer alle medische documenten zorgvuldig bewaart. Dit helpt bij de communicatie met werkgever en bedrijfsarts.
 • Laat de werknemer de ziekmelding duidelijk en tijdig communiceren met de werkgever. Zorg ervoor dat de ziekmelding ook kan worden onderbouwd met een doktersverklaring.

Ziek door zwangerschap? Dit zijn de regels per situatie

 • Situatie 1: Ziek door zwangerschap en nog niet met verlof
  Als een werknemer tijdens de zwangerschap ziek wordt door de zwangerschap en nog niet met verlof is, kan de werkgever een Ziektewetuitkering voor haar aanvragen. De werkgever mag niet vragen of de ziekte door zwangerschap komt, maar wel of er sprake is van een vangnetbepaling van de Ziektewet. De Ziektewetuitkering loopt tot de werknemer hersteld is of tot haar zwangerschapsverlof begint. Vanaf dat moment krijgt de werknemer een zwangerschapsuitkering (WAZO).
 • Situatie 2: Ziek tijdens zwangerschapsverlof
  Wordt de werkneemster tijdens haar verlof ziek door zwangerschap of bevalling, dan blijft de zwangerschapsuitkering (WAZO) doorlopen. Er komt dan geen Ziektewetuitkering. De werkgever ontvangt de zwangerschapsuitkering van het UWV en betaalt het loon door. Is de werknemer na haar verlof nog niet in staat om te werken, dan vraagt de werkgever opnieuw een Ziektewetuitkering aan.
 • Situatie 3: Ziek voor/na verlof, niet door zwangerschap
  Wordt de werknemer voor of na haar verlof ziek, maar niet door zwangerschap of bevalling, dan is er sprake van ‘regulier’ verzuim en betaalt de werkgever haar loon door. Tijdens het zwangerschapsverlof blijft de WAZO-uitkering doorlopen.

Invoeren in Xpert Suite

Alle ziekmeldingen rondom het zwangerschapsverlof voert de werkgever in Xpert Suite in. Een zwangerschap waarbij geen sprake is van verzuim, moet ook in Xpert Suite gemeld worden. De werkgever voert dan alleen de vermoedelijke bevaldatum en de laatste werkdag in en doet verder geen ziekmelding.

Heeft de werkgever een meeverzekerde arbodienst, dan verzorgt deze ook de begeleiding bij ziekmeldingen die onder een UWV-vangnetregeling vallen, zoals ziekte door zwangerschap.

Redactie

De redactie van Nedasco werkt samen met verschillende specialisten binnen Nedasco. Ons doel? Interessante en leuke content schrijven voor jou!