Schade zakelijk

Wijs bestuurders op het risico van aansprakelijkheid

Tanja van der Grift
Consultant Schadeverzekeringen

Bedrijven in het mkb schenken maar weinig aandacht aan bestuurdersaansprakelijkheid. En verenigingen en stichtingen weten vaak niet eens dat dat risico bestaat. Bestuurders kunnen bovendien denken dat ze goed verzekerd zijn. Jij als adviseur kunt hen wijzen op het aansprakelijkheidsrisico en adviseren over een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Een bestuurder kan fouten maken, slordig zijn, verkeerde inschattingen maken of onjuiste beslissingen nemen. Ook als hij te goeder trouw gehandeld heeft, kan er financiële schade ontstaan. Daarvoor kan hij privé aansprakelijk gesteld worden als er sprake is van:

  • Onbehoorlijke taakvervulling. Denk aan die hockeyvereniging die een aanbetaling doet voor kunstgrasvelden zonder te onderzoeken of het kunstgrasbedrijf kredietwaardig is. Dan gaat dat bedrijf failliet: weg geld en weg kunstgrasvelden.
  • Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Zoals dat schoonmaakbedrijf waarvan bij een faillissement blijkt dat de administratie grote hiaten vertoont.
  • Een onrechtmatige daad. Bijvoorbeeld dat eetcafé dat goederen is blijven bestellen op krediet, terwijl er een faillissement in zicht was.

Wie kan er aansprakelijk gesteld worden?

Niet alleen de bestuurder die de fout gemaakt heeft, kan aansprakelijk gesteld worden. Het hele bestuur is aansprakelijk voor fouten van een medebestuurder. Ook als zij zelf niets verkeerd gedaan hebben. Dit heet collectieve aansprakelijkheid. Naast bestuurders van bedrijven lopen ook toezichthouders, medebeleidsbepalers, afgetreden functionarissen en vereffenaars een aansprakelijkheidsrisico. En sinds 1 juli 2021 geldt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Daardoor worden bestuurders van verenigingen en stichtingen op dezelfde manier aangesproken als alle andere bestuurders. Maar realiseren zij zich wel dat zij met hun privévermogen kunnen opdraaien voor financiële schade? Dat er dan beslag kan worden gelegd op hun huis, bankrekening en privébezittingen?

Jouw rol als financieel adviseur

Het is belangrijk dat jij als financieel adviseur de bestuurdersaansprakelijkheid op de agenda zet tijdens een adviesgesprek met je zakelijke relatie. Met de oprukkende claimcultuur in Nederland, worden er sneller en grotere bedragen geëist. Bestuurders en toezichthouders denken soms dat ze goed verzekerd zijn. Dat het risico bijvoorbeeld is gedekt met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. En een dga kan denken dat hij geen risico loopt omdat zakelijk en privé in een bv gescheiden zijn. Maar als er schade ontstaat door beslissingen die hij als bestuurder binnen de onderneming genomen heeft, is dat aansprakelijkheidsrisico er.

Bestuurdersaansprakelijkheid: waar moet je op letten in je advies?

Bestuurdersaansprakelijkheid kan grote risico’s met zich meebrengen. Wat is het en welke ontwikkelingen zijn er? Wat kan het voor je zakelijke relatie beteken? Wij leggen het uit in ons webinar Bestuurdersaansprakelijkheid.

Bekijk de opname

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt uitkomst ​

Het risico van bestuurdersaansprakelijkheid moet niet onderschat worden. Een claim kan hoge kosten met zich meebrengen. Behalve voor de schadeclaim zelf, zijn er kosten voor verweer door advocaten, voor verweer bij onterechte klachten of voor een schikking. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kunnen bestuurders en toezichthouders van bedrijven, verenigingen en stichtingen hun privévermogen beschermen als zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. De verzekering dekt schade die:

  • Veroorzaakt is door de bestuurder zelf;
  • Veroorzaakt is door derden als gevolg van een verwijtbare fout van het bestuur;
  • Is ontstaan tijdens de zittingsperiode van het bestuur.

Uitlooprisico

Een bestuurder die is gestopt met zijn activiteiten, kan geconfronteerd worden met een schadeclaim als er tijdens zijn bestuursperiode een financiële schade is ontstaan die pas later aan het licht komt. Raad jouw relaties daarom bij het aangaan van de polis aan om direct ook de uitloopdekking in te kopen. En niet pas als er een faillissement, fusie of opheffing van de rechtspersoon op handen is. Zij kunnen het op dat moment namelijk in alle hectiek gemakkelijk vergeten om dit (op tijd) te doen. Of het blijkt ineens dat ze die dekking uit eigen zak moeten betalen. Door ze tijdig te wijzen op de mogelijkheid om een uitloopdekking in te kopen, voorkom je bovendien dat jij als adviseur later aansprakelijk gesteld wordt omdat je je relatie onvoldoende geadviseerd hebt.

Meer weten over de bestuurdersaansprakelijkheid?

In het webinar Bestuurdersaansprakelijkheid wordt met HDI Global Specialty uitvoerig de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering besproken. Bekijk het webinar voor meer informatie over de aansprakelijkheid, praktijkvoorbeelden en handvatten voor advies. Veel kijkplezier!

Vragen?

Neem bij vragen over bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen contact op met je klantteam.

Tanja van der Grift

Tanja is vanaf december 2020 tot augustus 2023 werkzaam geweest bij Nedasco als Consultant Schadeverzekeringen. Zij heeft al meer dan 20 jaar ervaring in de verzekeringswereld en heeft meerdere functies bij verzekeraars, herstellers en schade-expertisebureaus vervuld.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *