Schade zakelijk

Is mensenwerk te verzekeren?

Tanja van der Grift
Consultant Schadeverzekeringen

Medische hulp verlenen is mensenwerk. En mensen kunnen fouten maken. Zo kan een patiënt schade oplopen door een verkeerde inschatting bij een diagnose of behandeling. Dat is natuurlijk heel vervelend. In eerste plaats voor de patiënt, maar ook voor de medisch hulpverlener. Naast een knagend schuldgevoel kan die ook aansprakelijk gesteld worden. En wat dan? Kan hij zich hiervoor verzekeren? Ik leg het je uit.

Wie is een medisch hulpverlener?

Allereerst, wie verstaan we onder medische hulpverleners? Hierbij kun je denken aan: huisartsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, apothekers en verloskundigen.

Wat is een medische fout?

Er is sprake van een medische fout als een medisch hulpverlener niet gehandeld heeft zoals een ‘redelijk handelend en redelijk bekwaam hulpverlener’ had moeten handelen. Denk hierbij aan onvoldoende voorlichting, verkeerde diagnose, fout in de behandeling en/of fout tijdens de nazorg.

Wanneer is er sprake van aansprakelijkheid?

Naast de medische fout moet er ook daadwerkelijk schade zijn geleden. De bewijsplicht ligt bij de patiënt. Hij moet kunnen aantonen dat de schade is ontstaan door onzorgvuldig handelen.

Voorbeelden:
Verloskundigen hebben een grote verantwoordelijkheid. Zij houden de gezondheid van de moeder en haar ongeboren baby in de gaten. Merkt een verloskundige een complicatie niet tijdig op? Dan kan de verloskundige aansprakelijk gesteld worden voor een fout tijdens het uitoefenen van het beroep. Ook een fysiotherapeut kan onbedoeld schade aanrichten en aansprakelijk gesteld worden. Of een huisarts die een verkeerde diagnose stelt.

Hoe kun je medische aansprakelijkheid verzekeren?

Gelukkig zijn er in de markt diverse aansprakelijkheidsverzekeringen voor medisch hulpverleners. Ook bij Nedasco zijn er mogelijkheden in volmacht. Zo is er de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Op de AVB is de aansprakelijkheid als gevolg van medische fouten voor schade anders dan personen- of zaakschade meeverzekerd. Deze aansprakelijkheidsdekking geldt alleen voor:

  • Patiënten en personen die door de verzekerde worden gekeurd;
  • Zorgverzekeraars.

Bij verloskundigen geldt de aansprakelijkheidsdekking alleen voor de aanstaande moeders en hun zorgverzekeraar.

Biedt de AVB ook dekking voor claims vanuit de Wkkgz?

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is vastgelegd wat goede zorg inhoudt. Is er een geschil? Dan kan de patiënt deze voorleggen aan de onafhankelijke, wettelijk erkende geschilleninstantie, waar de zorgaanbieder zich verplicht bij heeft aangesloten. De instantie geeft binnen zes maanden een bindend oordeel en kan een schadevergoeding toekennen van maximaal € 25.000,-. Is een medisch hulpverlener betrokken bij het geschil? Dan zal de AVB-verzekeraar het oordeel van de geschilleninstantie volgen.

Naast de schadevergoeding vergoedt de verzekeraar zo nodig ook de:

  • kosten van verweer
  • wettelijke rente
  • kosten voor het vaststellen van aansprakelijkheid en schade.

Let op: de dekking voor claims vanuit de Wkkgz geldt alleen als de hulpverlener bij een andere verzekeraar een rechtsbijstandverzekering heeft lopen voor de beroepsactiviteiten.

Wat dekt de AVB nog meer?

  • In sommige gevallen is de AVB ook van kracht voor behandelingen die worden uitgevoerd bij een Nederlands patiënt die in het grensgebied België of Duitsland woont.
  • Ook aanspraken op grond van artikel 7:611 BW, goed werkgeverschap, door het niet verzorgen van een behoorlijke verzekering zijn gedekt.
  • Voor het verlenen van EHBO biedt de verzekering een werelddekking.
  • Verder is er een beperkte opzichtdekking¹ voor zaakschade; deze aansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum van € 50.000,00 per aanspraak en maximaal € 100.000,00 per verzekeringsjaar.

¹ Bij opzichtdekking gaat het om schade aan spullen van derden die de verzekerde voor bewerking of bewaring onder zich heeft en waarvan hij niet de eigenaar is.

Welke medische beroepen zijn uitgesloten?

Voor cosmetisch artsen en snijdende artsen is er geen mogelijkheid in de volmachten van Nedasco.

Meer weten?

Heb je vragen over bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen voor hulpverleners? Neem gerust contact op met je klantteam. Ben je nog geen klant bij Nedasco? Neem dan contact op met onze accountmanagers.

Tanja van der Grift

Tanja is vanaf december 2020 tot augustus 2023 werkzaam geweest bij Nedasco als Consultant Schadeverzekeringen. Zij heeft al meer dan 20 jaar ervaring in de verzekeringswereld en heeft meerdere functies bij verzekeraars, herstellers en schade-expertisebureaus vervuld.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *