Inkomen

In- of exclusief btw verzekeren?

Redactie
Nedasco B.V.

Het is niet altijd even duidelijk of een gebouw, inventaris, goederen of motorrijtuig in– of exclusief btw verzekerd moet worden.

In dit artikel hopen wij hier wat meer duidelijkheid over te geven. In onderstaande voorbeelden zijn uitzonderingen mogelijk. Voor meer informatie over wat voor jouw klant van toepassing is, kun jij je wenden tot de Belastingdienst, een accountant of boekhouder.

Btw en ondernemers

Iemand is een ondernemer volgens de btw (belasting toegevoegde waarde; ook wel omzetbelasting) wanneer hij of zij zelfstandig een beroep uitoefent. De rechtsvorm maakt niet uit. Ondernemers die in aanmerking komen voor de ‘kleine ondernemersregeling voor de btw’ moeten ook de btw opgeven.

Een ondernemer kan in de meeste gevallen btw doorberekenen in zijn of haar facturen. De btw die de ondernemer zelf betaalt over zakelijke kosten zijn aftrekbaar. De btw hoeft daarom niet meeverzekerd te worden. Dit betekent ook dat een schade-uitkering zonder btw wordt uitgekeerd. Bij de her-aanschaf na schade wordt de btw weer teruggevraagd bij de Belastingdienst.

Voorbeelden van btw-plichtige ondernemers

In principe moeten alle rechtspersonen btw afdragen. Stichtingen en verenigingen die vennootschapsbelasting over de winst betalen worden ook als ondernemer beschouwd, maar zijn meestal niet btw-plichtig. Hieronder staan voorbeelden van ondernemers die wel btw-plichtig zijn:

  • Wanneer er neveninkomsten uit een kleine onderneming zijn naast een functie in vaste dienst;
  • Wanneer er langdurig een onroerende zaak aan een ondernemer wordt verhuurd;
  • Wanneer er inkomsten uit een octrooi of ander recht wordt ontvangen;
  • Wanneer elektriciteit uit zonnepanelen aan de elektriciteitsmaatschappij (terug)levert;
  • Wanneer er voordeel wordt gehaald uit verhuur, bijvoorbeeld verhuur van eigen gereedschap, tegen een vergoeding die hoger is dan de kosten.

Maatschap of v.o.f

De maat of zelfstandig ondernemer die deel uitmaakt van een maatschap of v.o.f. is in principe geen ondernemer voor de btw. De maatschap of v.o.f. zelf wel. Nevenactiviteiten van de maat of ondernemer buiten de v.o.f. of maatschap gelden overigens wel voor afdracht van de btw.

Een gebouw bezitten, bewonen en verhuren

De premie van een gebouwenverzekering is gebaseerd op de herbouwwaarde. Als de eigenaar in één deel van het gebouw woont en het andere deel van het gebouw verhuurd, dan kan hij de herbouwwaarde van het verhuurde deel exclusief btw verzekeren.

Vereniging van Eigenaren

Een Vereniging van Eigenaren is in principe vrijgesteld van de btw-plicht. De herbouwwaarde van een gebouw met woonappartementen en/of mandelig eigendom wordt om deze reden inclusief btw verzekerd. Als een groot deel van het eigendom zakelijk wordt geëxploiteerd, dan wordt dit exclusief btw verzekerd.

Motorrijtuigen

Bij motorrijtuigen is de cataloguswaarde inclusief btw, bpm en toegevoegde accessoires voor afgifte kenteken. De hoogte van de bpm is afhankelijk van de CO2 uitstoot bij personenauto’s of de netto catalogusprijs bij bestelauto’s, kampeerauto’s of motor.
Als jouw klant in aanmerking komt voor de zogenaamde ondernemersregeling kan de bpm of btw van een bestelauto worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. Een bestelauto wordt daarom doorgaans exclusief bpm en btw verzekerd. Een schade-uitkering wordt in dit geval ook zonder deze waarde uitgekeerd.

Marge-auto

Uitzondering hierop is de ‘marge-auto’(en in het algemeen ook de marge-goederen zoals kunst of antiek). Dit betreft een motorrijtuig die een ondernemer koopt van een particulier. De btw is hier al bij verkoop aan de particulier doorberekend. De ondernemer kan hier niet nogmaals btw van aftrekken.

Vragen?

Twijfelt je of een motorrijtuig of gebouw in- of exclusief btw verzekerd moet worden? Neem dan contact op met jouw klantteam.

Redactie

De redactie van Nedasco werkt samen met verschillende specialisten binnen Nedasco. Ons doel? Interessante en leuke content schrijven voor jou!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *