Schade zakelijk

Een kijkje in de keuken: naverrekeningen

Tanja van der Grift
Consultant Schadeverzekeringen

Naverrekeningen, elk jaar is onze backoffice er druk mee. Maar hoe zit dat nou eigenlijk met naverrekenen? En wat is het verschil met premievaststelling? Ik leg het je uit en neem je mee achter de schermen.

Wat is een naverrekening?

Bij naverrekening wordt gekeken of de vooraf in rekening gebrachte premie klopt met de werkelijke situatie. Om dit na te gaan, vragen we klanten jaarlijks bepaalde bedrijfsgegevens aan te leveren. Het gevolg kan zijn dat je klant moet bijbetalen of juist geld terugkrijgt.

Naverrekening en premievaststelling: wat is het verschil?

Of er sprake is van naverrekening of premievaststelling is afhankelijk van de verzekeraar en/of het product. We zien dat de markt in beweging is en dat maatschappijen steeds vaker kiezen voor premievaststelling.

Hoe werkt naverrekening?
Bij naverrekening vragen we gegevens op over het afgelopen verzekeringsjaar, bijvoorbeeld omzet, loon en aantal werknemers. Deze gegevens vergelijken we met de eerder ontvangen gegevens, waarna we de definitieve premie bepalen. Heeft je klant vooraf te weinig premie betaald? Dan moet hij bijbetalen. Heeft hij te veel betaald? Dan krijgt hij geld terug. Bij naverrekenen wordt ook vaak de voorschotpremie van het lopende verzekeringsjaar aangepast. Voorbeelden van verzekeringen waar naverrekening plaatsvindt: bedrijfsschade-, WEGAM-, reis- en ongevallenverzekering.

Hoe werkt premievaststelling?
Bij premievaststelling wordt de premie voor het komende verzekeringsjaar bepaald aan de hand van de definitieve gegevens over het afgelopen verzekeringsjaar. De premie wordt per verlengingsdatum vastgesteld. Een nieuw polisblad met de nieuwe gegevens en premie is dan in de meeste gevallen voldoende. Voorbeelden van verzekeringen waar premievaststelling plaatsvindt, zijn de rechtsbijstand- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

In beide gevallen sluit de verzekering altijd aan op de juiste bedrijfsgegevens. Dit voorkomt onderverzekering. Het gaat dus eigenlijk om het actualiseren en optimaliseren van de polis.

Naverrekeningsproces

Naverrekenen is een van de taken van onze backoffice. Op hoofdlijnen ziet het proces er zo uit:

  1. De backoffice verzoekt je klant of jou als adviseur om bedrijfsgegevens aan te leveren. De gevraagde gegevens zijn afhankelijk van de soort polis, de verzekeringsmaatschappij en het bedrijf van de klant.
  2. De gegevens zijn in te vullen via de tool Naverrekening doorgeven op het Nedasco ServiceNet. Dat kan je klant zelf doen, jij als tussenpersoon of bijvoorbeeld een accountant.
  3. Is alles ingevuld? Dan verwerkt onze backoffice de gegevens. Dat gebeurt handmatig, want naverrekenen is maatwerk.
  4. Je ontvangt maandelijks een statusoverzicht van ons. In dit overzicht staat welke klanten de gegevens al hebben aangeleverd en wie nog niet.
  5. Je klant ontvangt vervolgens een nieuwe polis met een nieuwe premie.

Wat gebeurt er als een klant niet reageert?

Na twee maanden ontvangt de klant een herinnering. Worden de gegevens niet (op tijd) aangeleverd? Dan kunnen we een premietoeslag opleggen. Zijn de omzetgegevens van het gevraagde jaar nog niet bekend? Dan kan je klant bij ons om uitstel vragen.

Naverrekening 2021

Over 2021 behandelt onze backoffice de naverrekeningen van zo’n 6.000 polissen. Als alle gegevens zijn verwerkt en de premies en eventuele toeslagen zijn vastgesteld, sluiten we het jaar af.

Vooruitblik naverrekening 2022

Na de afsluiting van 2021 starten we met de voorbereiding van 2022. Achter de schermen voert de backoffice controles uit die door de maatschappijen worden opgelegd. Verder voeren we verbeteringen door in de opgaveformulieren. In 2023 willen we ook eerder beginnen. Het is dus handig als je klanten hun gegevens tijdig verzamelen.

Meer weten over naverrekenen? Bekijk onze informatiepagina.

Tanja van der Grift

Tanja is vanaf december 2020 tot augustus 2023 werkzaam geweest bij Nedasco als Consultant Schadeverzekeringen. Zij heeft al meer dan 20 jaar ervaring in de verzekeringswereld en heeft meerdere functies bij verzekeraars, herstellers en schade-expertisebureaus vervuld.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *