Naverrekenen

Op deze pagina vindt u alle informatie over naverrekenen. Wilt u uw gegevens doorgeven? Dat kan in ons naverrekeningsportaal. Log in via onderstaande knop:

Voor meer informatie

Ga naar:

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw financieel adviseur.

Algemene toelichting

Naverrekenen

Jaarlijks vragen wij gegevens bij u op om uw verzekering(en) te actualiseren. De premie die u in een lopend verzekeringsjaar betaalt, is een voorschotpremie. De premie is namelijk berekend op basis van de gegevens van uw bedrijf die op dat moment bekend waren. Maar die gegevens veranderen. Het aantal medewerkers, de loonkosten, de omzet en winst kunnen toe- of afnemen. Na afloop van het kalenderjaar, als de definitieve gegevens over het afgelopen jaar bekend zijn, vragen we u deze gegevens bij ons aan te leveren. De definitieve gegevens worden vergeleken met de bekende gegevens. Als u teveel premie hebt betaald, krijgt u geld terug. Als u te weinig premie heeft betaald, moet u bijbetalen.

Inkomensverzekeringen

Voor Inkomensverzekeringen vragen wij u het definitief verloonde bedrag en het aantal medewerkers van het afgelopen jaar op te geven. Ter onderbouwing wordt u verzocht de verzamelloonstaat te uploaden. Ook kunt u een inschatting geven voor het lopende jaar. Zo voorkomt u dat u bij de volgende naverrekening veel moet bijbetalen.

Zakelijke Schadeverzekeringen

Voor een aantal zakelijke schadeverzekeringen vragen wij diverse bedrijfsgegevens op. De gegevens die wij uitvragen zijn afhankelijk van de soort polis en uw bedrijf. Ook de manier van verwerken verschilt mogelijk. We hanteren twee manieren van verwerken: via naverrekening of via premievaststelling.

Via naverrekening
De gegevens over het afgelopen verzekeringsjaar worden naast de huidige gegevens gelegd. Daarna wordt de definitieve premie bepaald. Als u te veel premie heeft betaald, krijgt u geld terug. Als u te weinig premie heeft betaald, moet u premie bijbetalen. Bij naverrekenen wordt veelal ook de betaalde voorschotpremie van het lopende verzekeringsjaar aangepast.
 

Via premievaststelling

Bij premievaststelling wordt de premie voor het komende verzekeringsjaar bepaald aan de hand van definitieve gegevens over het afgelopen verzekeringsjaar. De nieuwe premie zal per hoofdvervaldatum worden vastgesteld. De verandering wordt aan u bekend gemaakt door middel van een nieuw polisblad of brief.

Veelgestelde vragen

Zakelijke Schadeverzekeringen & Inkomensverzekeringen:

1. Waar vind ik mijn inloggegevens?

Beide zijn terug te vinden op het opgaveverzoek die u van ons heeft ontvangen. De inlog bestaat uit uw relatienummer en de postcode van uw correspondentieadres.

2. Waarom kan ik niet inloggen?

Uw inlogcombinatie is onjuist of de gegevens zijn al reeds bij ons aangeleverd. Let op: inloggen is alleen mogelijk als u een verzoek van opgave heeft ontvangen.

3. Er staat onjuiste informatie in mijn naverrekeningsopgave, hoe pas ik dit aan?

Voor een onjuiste aanhef, adreswijziging of andere vragen kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur. De contactgegevens van uw financieel adviseur staan vermeld op het opgaveverzoek die u van ons heeft ontvangen.

4. Wanneer ontvang ik een reactie op mijn opgave?

Enkele dagen na het versturen van uw opgave ontvangt u een bevestiging van de ingeleverde gegevens.

5. Wanneer wordt mijn opgave verwerkt?

We streven ernaar deze opgave binnen een maand na aanlevering te verwerken.

Inkomensverzekeringen:

6. Welk document hebben wij nodig?

De verzamelloonstaat van het afgelopen jaar. In het kader van de AVG willen wij u erop wijzen, dat u het BSN van de werknemers moet afschermen.

7. Wat houden de loonbegrippen in?

Totale brutoloon
Dat wil zeggen alle vaste loonbestanddelen (incl. vakantiegeld en 13e maand) zonder eenmalige incidenteel verloonde bedragen.

Totale SV-loon
Dit is het totaal van de vaste loonbestanddelen en eenmalig of incidenteel verloonde bedragen. Hiervoor kunt u kolom 8 van de verzamelloonstaat aanhouden. Het brutoloon en het totale SV-loon kunnen gelijk zijn.

Totale Maximum SV-loon of premieloon
Dit is het gemaximeerde sociale verzekeringsloon (SV-loon) waarover WAO/WIA-premies afgedragen worden. Ook wel premieloon genoemd. Voor het premieloon of gemaximeerde SV-loon dient u alle werknemers, die boven een bedrag verdienen van € 57.232,- (2020) af te toppen op dit bedrag. Hier telt u alle werknemers die onder dit bedrag verdienen bij op. Het gemaximeerde SV-loon wordt jaarlijks aangepast.