Schade particulier
Schade zakelijk

Thuiswerken. Wie vergoedt schade aan de kantoorspullen?

Folko de Raad
Senior medewerker Serviceteam Particulier

Thuiswerken is op dit moment de norm voor kantoormedewerkers. En al die mensen gebruiken werkapparatuur en een bureaustoel. Maar hoe zijn die eigenlijk verzekerd bij thuiswerken? Het is een vraag die zowel werkgevers als werknemers aangaat. Wat kun jij hun adviseren?

Welke verzekering dekt de schade aan kantoorspullen als daarmee thuis wordt gewerkt? In eerste instantie is de eigenaar verantwoordelijk voor de verzekering. Heeft de werkgever bedrijfsapparatuur of inventaris aan zijn werknemer uitgeleend, dan is en blijft dat zijn eigendom. Schade moet hij zelf betalen of verzekeren.

Schade buiten bedrijfsgebouw

Maar op welke verzekering kan de werkgever dan een beroep doen? In ieder geval niet op de inventarisverzekering, want deze kent geen buiten-de-deur dekking. Zodra de laptop en de ergonomische bureaustoel bij de werknemer thuis staan, is er dus geen dekking voor schade of diefstal.

Voor schade aan bedrijfsapparatuur heeft de werkgever met een zakelijke elektronicaverzekering meer kans op een schadevergoeding. Maar deze moet dan wel buiten het bedrijfsgebouw gelden. En de vraag is wat dan afgedekt is: alleen brand en diefstal of ook schade door ongelukjes als omstoten, laten vallen en vloeistof morsen? .

Inboedelverzekering?

De inventarisverzekering heeft dus geen dekking voor schade bij thuiswerken. Maar misschien de inboedelverzekering van de werknemer wel? Het kán, maar alleen als deze verzekering een dekking heeft voor geleende spullen, waar dan ook zakelijke goederen onder moeten vallen. En als het gaat om schade aan elektronische apparatuur moet die inboedelverzekering daar dan ook nog een redelijke vergoeding voor bieden.

AVP?

Biedt dan misschien de AVP van de werknemer soelaas? Dit is sowieso niet het geval als er iets gebeurt met de spullen terwijl ze gebruikt worden voor het werk. Buiten werktijd kan het een andere verhaal worden.

Aansprakelijkheid is vaak gecompliceerd. Mocht er door toedoen van de medewerker iets buiten werktijd gebeuren met geleende kantoorspullen, dan is het de moeite waard om dit voor te leggen bij de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Bruikleenovereenkomst

Een werkgever kan bij het uitlenen van apparatuur een bruikleenovereenkomst opstellen, die de werknemer ondertekent. Hierin staan onder meer afspraken over wie de eigenaar is en wie er verantwoordelijk is wanneer iets stuk gaat. En bijvoorbeeld dat de werknemer aansprakelijk gesteld kan worden als apparatuur verloren of beschadigd raakt door zijn opzet, nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Een bruikleenovereenkomst is geen verzekering, maar kan misverstanden bij zowel werkgever als werknemer voorkomen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de continu veranderde markt. Elke laatste week van de maand in je mailbox.

Inschrijven

Eigen laptop gebruiken voor werk

Natuurlijk kan een werknemer ook zijn eigen laptop en andere kantoorspullen gebruiken bij het thuiswerken. In dat geval is hij de eigenaar en in principe dus zelf verantwoordelijk bij schade.

Maar omdat de werknemer de laptop gebruikt voor werk, heeft de werkgever wel degelijk een verantwoordelijkheid. De werkgever doet er daarom goed aan om over het gebruik en de kosten van schade, onderhoud en slijtage afspraken te maken met zijn personeel. Hij kan bijvoorbeeld een kleine maandelijkse vergoeding betalen om die zaken als het ware af te kopen. Het maakt dan niet uit of de werknemer voor eigen rekening of op kosten van de zaak een laptop heeft gekocht. In beide gevallen is het goed om vast te leggen wie er verantwoordelijk is bij schade en wat er geregeld is.

Wat kun jij doen?

Wat is nu jouw rol als adviseur? Om te beginnen kun je zakelijke en particuliere relaties wijzen op het belang van goede afspraken. Ga na wat een organisatie heeft vastgelegd over verantwoordelijkheid en vergoedingen bij schade. Die afspraken maken duidelijk of, en hoe het risico verzekerd kan worden en wie de verzekering moet afsluiten. Jij kunt daar dan weer over adviseren.

Vragen?

Heb je vragen over thuiswerken en het verzekeren van kantoorspullen? Neem dan contact op met de afdeling Serviceteam Particulier op 033-4670830 of via serviceteam.particulier@nedasco.nl.

Folko de Raad

Folko de Raad is specialist Serviceteam Zakelijk. Voorheen was hij senior medewerker Serviceteam Particulier. Waar hij eerst regelmatig kennis deelde op het gebied van particuliere verzekeringen, doet hij dat nu met veel plezier over zakelijke.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *