Inkomen

Wat moet een werkgever doen om eigenrisicodrager te worden?

Joost Keijer
Senior Consultant Zorg & Inkomen

In mijn vorige blog heb ik de vraag ‘Wanneer is een werkgever geschikt als eigenrisicodrager voor de WGA?’ beantwoord. Daarin heb ik ook het belang van een goed verzuimbeleid aangegeven. In deze blog duik ik dieper in op de zaken die een werkgever binnen zijn bedrijf moet organiseren om eigenrisicodrager voor de WGA te worden.

Stap 1: de administratieve organisatie op orde

  1. De werkgever moet een aanvraag indienen bij de belastingdienst om eigenrisicodrager te worden. Steun de werkgever hierbij. Zodra de aanvraag is opgestuurd, verzorgt de verzekeraar de garantieverklaring.
  2. De werkgever moet een overzichtelijke HR administratie hebben. Systemen om ziek- en WIA meldingen in door te geven worden door de verzekeraar aangeboden. De documentatie van bijvoorbeeld WHK beschikkingen, WIA beschikkingen en WIA dossiers dient de werkgever zelf zorgvuldig bij te houden.

Stap 2: de fysieke organisatie op orde

Een overzichtelijke administratie draagt bij aan een effectief beleid omtrent het WGA eigen risicodragerschap. Maar ook de fysieke organisatie moet goed op orde zijn.

  1. Het verzuimbeleid moet op de organisatie zijn afgestemd. Voor grotere organisaties kan het per afdeling verschillen om het zo effectief mogelijk uit te voeren. Hoe meldt een werknemer zich ziek? Wie is verantwoordelijk waarvoor? Hoe worden taken overgedragen bij afwezigheid van werknemer(s)? Hoe gaat een leidinggevende om met (frequent) verzuim? Wat is de rol van de HR-medewerker hierin?
  2. Als werkgever is het belangrijk om je werknemers flexibel inzetbaar te houden. Dit wordt steeds belangrijker. Vanwege de snelle technologische ontwikkeling, de hogere werkdruk in combinatie met meer thuiswerken en het langer door moeten werken tot de pensioengerechtigde leeftijd, veranderen functies binnen sectoren. Wanneer dit leidt tot arbeidsongeschikte werknemers kan dit leiden tot WIA instroom.
  3. Maak het als werkgever mogelijk om werknemers te herplaatsen binnen de eigen organisatie, of binnen een andere organisatie. Dit doe je door de werknemers breder inzetbaar te maken voor meerdere functies. Het kunnen herplaatsen van werknemers zorgt ervoor dat de WGA-uitkering lager is en de verdiensten vanuit werk hoger. Hierdoor zijn de WGA-lasten voor een werkgever lager.
  4. Wees als werkgever actief betrokken bij de ontwikkeling van werknemers. Dit zorgt voor meer werkplezier en zou het verloop van werknemers kunnen verminderen. Richt ook de werkplekken zo in dat de werknemers optimaal kunnen presteren. Anders ontstaat het risico op langdurige uitval. Het beperken van verloop en langdurige uitval wordt steeds belangrijker door de huidige krapte op de arbeidsmarkt.

Download hier het e-book ‘Meer succes als inkomensadviseur’

In dit e-book vind je pagina’s vol met handige tips om jouw inkomensadvies compleet te maken. En dé 7 kansen om tijdens het adviesgesprek te benutten.

Download het e-book

Waarin ondersteunt de verzekeraar?

Een verzekeraar biedt, samen met aangesloten dienstverleners, hulp aan eigenrisicodragers voor de WGA. Dit zit gekoppeld aan het verzekeringscontract. De verzekeraar biedt administratieve mogelijkheden voor een werkgever om WGA-trajecten goed te volgen. Hierdoor kan er adequaat worden gereageerd door de aangesloten dienstverleners om hier zo effectief mogelijk mee om te gaan en de werkgever actief te helpen bij zijn schadelastbeheersing en re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer.

Hulp nodig bij een WGA-advies traject?

Onze Inkomen specialisten op de afdeling Commercieel Beheer helpen je graag! Neem dan contact op met jouw klantteam.

Joost Keijer

Joost Keijer is Senior Consultant Zorg & Inkomen bij Nedasco. Je kan op zijn expertise rekenen op het gebied van sociale zekerheid. Hij ziet het als zijn uitdaging om adviseurs te laten excelleren in hun inkomensadvies.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *