Inkomen

Q&A: Coronavirus en verzuimverzekeringen – Hoe zit het?

Joost Keijer
Senior Consultant Zorg & Inkomen

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat je als inkomensadviseur vragen krijgt vanuit werkgevers hoe om te gaan met het Coronavirus. Hoe moeten ze omgaan met een verzuimmelding? Is er recht op een uitkering vanuit de verzuimverzekering? Welke plichten hebben werkgevers? Met deze Q&A proberen we je zo goed mogelijk voor te bereiden op de vragen vanuit werkgevers:

Preventie & ziekmelding

Wat zijn de plichten van een werkgever in deze bijzondere situatie?

Als werkgever ben je verplicht om voorzorgsmaatregelen te nemen om de kans op besmetting onder werknemers zoveel mogelijk te voorkomen. Dit doe je door ze te wijzen op de hygiëne voorschriften.

Kan de werkgever bij zijn bedrijfsarts terecht?

Een werkgever kan áltijd bij zijn bedrijfsarts terecht voor de juiste informatie om het personeel mee te informeren. Het is ook belangrijk voor werkgevers om een plan te maken om zoveel mogelijk van de werkzaamheden te kunnen voortzetten als blijkt dat op de werkvloer een besmetting is. Het voorbereiden van thuiswerkplekken is een voorbeeld hiervan.

Een werknemer meldt zich ziek zonder aan te geven waardoor het komt, hoe moet de werkgever hiermee omgaan?

Iedereen is individueel verantwoordelijk om verdere besmetting te voorkomen. Een werkgever mag bij een ziekmelding niet doorvragen naar de reden van ziekmelding.

Bij het vermoeden van besmetting door een werkgever kan hij richting zijn personeel wel maatregelen nemen.
Thuis laten werken is hier één voorbeeld van. Ook kan hij werknemers wijzen op de procedure bij besmetting van het virus.

Een werkgever heeft een werknemer die het Coronavirus heeft, wat moet hij/zij doen?

Als werkgever ben je verplicht zoveel mogelijk te doen om werknemers te wijzen op de symptomen van het virus en de hygiëne voorschriften. Wanneer iemand besmet blijkt kan je werknemers vragen om preventief zelf temperatuur te laten meten, en bij vermoeden ook de landelijke procedure te laten ingaan. Verder kan je als werkgever een plan maken om zoveel mogelijk van het werk wel door te laten gaan, door bijvoorbeeld thuiswerkmogelijkheden te bieden.

De verzuimverzekering

Keert mijn verzuimverzekering uit als iemand besmet* en/of ziek is door toedoen van het coronavirus?

Ja, de verzuimverzekering keert uit bij ziekte en/of door gebrek waardoor de afgesproken werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden. De werknemer is zelf verplicht om de landelijke procedure te volgen en een GGD contactonderzoek te laten plaatsvinden. De ziekmelding moet bekend zijn bij zowel de arbodienstverlener als verzekeraar.

*Een besmet persoon kan, vanuit huis, ook goed inzetbaar zijn om alsnog werk te verrichtten. Besmetting hoeft niet direct te leiden tot volledige arbeidsongeschiktheid.

Een bedrijf heeft werknemers die niet naar werk willen komen (i.v.m. angst voor besmetting), mag dit?

Als een werknemer vrees heeft die goed gegrond is, dan mag dit. Een goed gegronde reden is als een directe collega terug is gekomen uit een risicogebied (zoals Noord-Italië en Wuhan). Als een werknemer er zelf voor kiest, zonder gegronde reden, om thuis te blijven hoeft de werkgever geen loon door te betalen. De werknemer is dan verplicht om vakantiedagen of onbetaald verlof op te nemen.

Kan een werknemer die niet naar werk wil komen (om een gegronde reden) gemeld worden op mijn verzuimverzekering?

Nee, een verzuimverzekering keert uit bij ziekte en/of door gebrek waardoor de afgesproken werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden. Werknemers die uit (gegronde) vrees thuis blijven hebben recht op loondoorbetaling. Werknemers die thuis blijven om ongegronde redenen hebben geen recht op loondoorbetaling.

Werknemers blijven thuis i.v.m. de sluiting van scholen/kinderopvang. Mag een werkgever dit weigeren?

Het is verstandig om dit scenario van tevoren te bespreken met werknemers. Thuiswerken kan een oplossing zijn (indien dit mogelijk is). Het is nooit mogelijk om hiervoor een claim in te dienen op de verzuimverzekering.

Een werknemer moet in quarantaine, geldt er een loondoorbetalingsplicht en is dit gedekt op een verzuimverzekering?

De werkgever moet het loon doorbetalen. De quarantaine dient uitgevoerd te worden conform de richtlijnen van de overheid (zie hiervoor www.rivm.nl).

Een verzuimverzekering biedt dekking als er sprake is van ziekte van de werknemer. Hiervoor worden de richtlijnen Wet Verbetering Poortwachter gevolgd. Als een werknemer niet ziek is, maar wel in quarantaine moet door bijvoorbeeld verkoudheidsklachten (waar hij normaal gesproken wel mee op werk zou verschijnen) gelden er mogelijk andere verlofregelingen voor de werkgever. In sommige gevallen is er recht op het aanvragen van werktijdverkorting, zie onderstaande link.

Informatie Werktijdverkorting en WW

Een werknemer zit in het buitenland en wordt in quarantaine geplaatst, geldt er een loondoorbetalingsplicht en is dit gedekt op een verzuimverzekering?

Er geldt een loondoorbetalingsplicht, aangezien de quarantaine op last van politieke invloeden wordt afgegeven.
Een verzuimverzekering biedt voor dit evenement geen dekking, als er geen sprake is van ziekte van de werknemer. Verzuimverzekeringen keren alleen uit als sprake is van loondoorbetaling i.v.m. ziekte.

Klaar voor de aanvraag compensatie transitievergoeding?

Jouw focus ligt nu waarschijnlijk op het adviseren van werkgevers over het nieuwe maatregelenpakket. Maar vergeet niet: een werkgever kan ook nog recht hebben op andere vergoedingen. Bijvoorbeeld de compensatie transitievergoeding. Met het stroomschema dat Joost (Nedasco) en Laura (Be Suitable) hebben gemaakt, kom je erachter of de werkgever in aanmerking komt.

Download stroomschema

Vragen?

Heb je vragen omtrent een verzuimverzekering van één van jouw relaties ten aanzien van het Coronavirus? Neem dan contact op met jouw klantteam.

Joost Keijer

Joost Keijer is Senior Consultant Zorg & Inkomen bij Nedasco. Je kan op zijn expertise rekenen op het gebied van sociale zekerheid. Hij ziet het als zijn uitdaging om adviseurs te laten excelleren in hun inkomensadvies.

Laat een reactie achter