Inkomen

NOW 2.0: rol adviseur en 3 zaken waar je extra op moet letten!

Joost Keijer
Senior Consultant Zorg & Inkomen

De NOW 1.0 heeft een hoop werkgevers geholpen om de eerste weken van de coronacrisis financieel door de komen. Gelukkig zijn er inmiddels steeds meer versoepelingen en zien sommige werkgevers weer wat licht aan het einde van de tunnel. Toch is er ook voor veel werkgevers weinig reden om al opgelucht adem te halen, deze crisis gaat voor hun nog door. Genoeg redenen dus voor de politiek om compensatiemaatregelen vanuit NOW 1.0 te verlengen en te finetunen. De opvolger van de NOW 1.0 heet heel verrassend NOW 2.0. Maar wie komt er nu (nog) in aanmerking? En welke zaken vragen extra aandacht?

Vanaf 6 juli kan de NOW 2.0 worden aangevraagd, de basis spelregel blijft: bedrijven met tenminste 20 procent verwachte omzetverlies komen in aanmerking voor de subsidie. Ook eventuele onderliggende werkmaatschappijen met een eigen rechtspersoonlijkheid komen in aanmerking voor NOW 2.0. Denk hierbij aan een moederbedrijf met meerdere entiteiten.

Wat kun je doen als adviseur?

Persoonlijk denk ik dat je met name jouw rol en toegevoegde waarde kan tonen door de ondernemer te ondersteunen bij de berekening van de omzetvermindering ten opzicht van vorig jaar. Een handige tool daarbij is de Rekenhulp Omzetverlies van het UWV. Maar hieronder heb ik een stappenplan toegevoegd:

Stap 1 – Bereken de omzetvermindering 2020 t.o.v. 2019 (procentueel gezien)

 • 2019 bereken je door de jaaromzet te delen door 4
 • 2020 bereken je door de verwachte omzet over drie maanden aan te houden.

LET OP! Als je gebruikt heb gemaakt van NOW 1.0 dan dien je de eerste optie aan te houden!

 1. Juni, juli en augustus
 2. Juli, augustus en september
 3. Augustus, september en oktober

Indien de omzetdaling lager is dan 20% komt een werkgever niet in aanmerking voor de NOW.

Stap 2 – Bereken loonkosten ten behoeve van NOW

 • Bereken driemaal het SV-maandloon (max. €9538,-) over de periode maart 2020
 • Tel daar bij op maximaal 40% werkgeverslasten

Stap 3 – Berekening NOW 2.0 Subsidie

 • 90 % X uitkomst stap 1 (procentuele omzetdaling) vermenigvuldigen met uitkomst stap 2 (SV-maandloon + 40% werkgeverslasten)

Bekijk daarnaast de voorwaarden goed. Onderstaand een opsomming, maar ook op de site van de rijksoverheid – Informatie NOW regelingen – kun je alles terugvinden.

Welke 3 zaken vragen extra aandacht bij NOW 2.0?

Het aanvragen van de NOW 2.0 gaat op dezelfde wijze als NOW 1.0. Wel zijn er aantal zaken die extra aandacht vergen:

NOW 2.0 en loonkostensubsidie

Dubbele subsidie is normaal gesproken natuurlijk taboe. Maar door de administratieve druk (die op het bord van de gemeente zou komen) en in verband met de banenafspraak heeft de regering ervoor gekozen om de loonkostensubsidie niet te verrekenen met de NOW-subsidie. De Participatiewet blijft dus lopen naast de NOW 2.0.

Controleer op juistheid subsidie aanvraag

De werkgever moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met daarbij een accountantsverklaring. Het is dus van groot belang dat er bij de aanvraag zoveel mogelijk met de juiste gegevens wordt gewerkt. Het zou vervelend zijn als een werkgever na de subsidieperiode veel meer moet terugbetalen dan verwacht.

Administratie vijf jaar heel goed bewaren – Controles gaan komen!

Het UWV heeft het recht om tot 5 jaar na de toekenning van de subsidie de administratie op te vragen van de werkgever. Indien deze ontbreekt of onvolledig is, wordt de volledige tegemoetkoming teruggevorderd. Het privé verhalen kan in sommige gevallen. Mijn ervaring is dat veel ondernemers nu in de waan van de dag meer denken aan subsidie (wat logisch is) dan aan de mogelijke terugbetaling. Ik denk dat het jouw rol als adviseur is om de werkgever nogmaals te attenderen op de bewaar plicht.

Klaar voor de aanvraag compensatie transitievergoeding?

Jouw focus ligt nu waarschijnlijk op het adviseren van werkgevers over het nieuwe maatregelenpakket. Maar vergeet niet: een werkgever kan ook nog recht hebben op andere vergoedingen. Bijvoorbeeld de compensatie transitievergoeding. Met het stroomschema dat Joost (Nedasco) en Laura (Be Suitable) hebben gemaakt, kom je erachter of de werkgever in aanmerking komt.

Download stroomschema

Nog even de overige ‘belangrijkste’ voorwaarden…

 • De referentiemaand is vastgesteld op maart 2020 (meetmoment 15 mei)
  Indien de werkgever ook NOW 1.0 had aangevraagd dient de periode van NOW 2.0 aan te sluiten op de eerdere periode.
 • Het loon van de werknemer dient 100% te worden doorbetaald, inclusief de vaste vergoedingen (op reisvergoeding na).
 • Het is niet de bedoeling dat een werkgever ontslag aanvraagt. Doet hij dit toch dan mag dit alleen in verband met bedrijfseconomische redenen. En dan wordt zijn subsidie verminderd met 100% van de loonsom van de werknemer.
 • Werkgevers dienen zich in te zetten om werknemers te stimuleren een opleiding/cursus te volgen om werk te behouden.
 • Beursgenoteerde bedrijven mogen geen dividend uitkeren, alle bonussen zijn voor alle werkgevers die NOW aanvragen niet toegestaan.
 • De werkgever is verplicht de tegemoetkoming uitsluitend te gebruiken voor betaling van de loonkosten.
 • Een OR of andere werknemersvertegenwoordiging dient geïnformeerd te worden door de werkgever over een toegekende aanvraag voor NOW 2.0.
 • De werkgever moet loonaangifte doen op de voorgeschreven momenten.
 • Er geldt een actieve meldingsplicht voor werkgevers ten aanzien van wijzigingen binnen het bedrijf die van directe invloed zijn op de tegemoetkoming (en de vaststelling hiervan).
 • Werkgevers mogen als loonsom voor de subsidieaanvraag een opslag rekenen van 40% van het loon (om bijvoorbeeld vaste lasten en oproepkrachten coulance halve door te betalen)

Vragen?

Wil je meer weten over de NOW regeling en de gevolgen voor jouw zakelijke klant? Neem dan contact op met jouw klantteam.

Joost Keijer

Joost Keijer is Senior Consultant Zorg & Inkomen bij Nedasco. Je kan op zijn expertise rekenen op het gebied van sociale zekerheid. Hij ziet het als zijn uitdaging om adviseurs te laten excelleren in hun inkomensadvies.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *