Inkomen

Nieuwe Ketenregeling: arbeidsmarkt weer in balans

Joost Keijer
Senior Consultant Zorg & Inkomen

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 5 februari ingestemd met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans. Het doel van de nieuwe wet is om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren. Een maatregel die wederom wordt aangepast is de ketenregeling. Niet geheel verrassend. Het gewenste effect om vaste contracten minder vast te maken en flexibele contracten minder flexibel is achterwege gebleven. Hier ligt nog steeds een uitdaging. Met name bij seizoenarbeiders en sectoren die veel met invalkrachten te maken hebben, zoals het primair onderwijs. Wat gaat er veranderen in de ketenregeling?

Drie opeenvolgende contracten blijft

De ketenbepaling wordt teruggebracht naar drie jaar. Werknemers krijgen hierdoor na drie jaar automatisch recht op een vast contract. Ook bij het derde opeenvolgende tijdelijk contract is het volgende contract automatisch een vast contract. Het doel is om werknemers eerder in een vast contract te krijgen.

Tussenpoos blijft zes maanden

De tussenpoos tussen twee contracten was in de Wet Werk en Zekerheid zes maanden, dit blijft in de WAB ongewijzigd. In een cao kan de tussenpoos tot maximaal drie maanden worden verkort. De cao partijen leggen dit met elkaar vast. Een voorbeeld is dat bij seizoenswerk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden verricht er sprake kan zijn van 6 contracten en een bepaling van vier jaar.

Zijn er nog uitzonderingen?

Zoals vaker in het arbeidsrecht, zijn er uitzonderingen op de regels. In de volgende situaties is de ketenregeling niet van toepassing, of is er sprake van een ruimere ketenbepaling:

Ketenregeling niet van toepassing:

 • Uitzendovereenkomsten
  De afspraken in de uitzendovereenkomst zijn leidend.
 • Bij een beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  De belangrijkste reden hiervoor is het voorkomen dat werkgevers leerlingen die langer over hun studie doen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moeten geven.
 • Primair onderwijs: invalkrachten bij zieke leraren
  Voor invalkrachten in het primair onderwijs is er een wettelijke uitzondering op de ketenregeling. Dit geldt als een invalkrachten een zieke leraar vervangt. Het is in het onderwijs dus nog mogelijk om meerdere contracten achter elkaar aan te bieden.

Ruimere ketenbepaling van toepassing:

 • AOW’ers
  Voor hen blijft de regeling gelden van maximaal zes arbeidsovereenkomsten in vier jaar.
 • Cao bepalingen
  Zijn de afspraken in het cao gunstiger voor werknemers dan de nieuwe ketenregeling? Dan gelden de gunstigere regels. Tussentijds aanpassen is niet toegestaan.

Download hier het e-book 'Nieuwe kansen voor inkomensadviseurs'

In dit e-book vindt u een aantal tips voor hoe u deze bredere advisering van de werkgever eruit kan zien en welke aspecten u in uw advisering kunt betrekken.

Download het e-book

Kosten en overige maatregelen

Er worden stappen genomen om vaste contracten minder vast te maken en flexibele contracten minder flexibel. Om nog meer kracht te zetten bij het wetsvoorstel zijn er ook moties aangenomen door de Tweede Kamer, die toegevoegd worden aan de wet:

 • Premiedifferentiatie WW: voor flexibele werknemers zullen werkgevers een hoger bedrag betalen dan voor vaste werknemers.
 • Transitievergoeding bij ontslag: ook in geval van een tijdelijk contract. In de praktijk kan dit tot leuke rekensommen gaan leiden. Als iemand in zijn proeftijd wordt ontslagen, dan geldt de transitievergoeding namelijk ook!
 • Compensatie transitievergoeding: bij bedrijfsbeëindiging, pensionering of ziekte van de ondernemer.

Ontslag wordt eenvoudiger, de cumulatiegrond is toegevoegd. Dit houdt in dat het combineren van meerdere ontslagredenen is toegestaan.

Meer weten?

Neem dan contact op met jouw klantteam.

Joost Keijer

Joost Keijer is Senior Consultant Zorg & Inkomen bij Nedasco. Je kan op zijn expertise rekenen op het gebied van sociale zekerheid. Hij ziet het als zijn uitdaging om adviseurs te laten excelleren in hun inkomensadvies.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *