Inkomen

De MKB verzuim-ontzorgverzekering: wat zijn de uitdagingen?

Marc Houtman
Teammanager Be Suitable

20 december 2018: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal maatregelen doorgevoerd. De verplichtingen rondom de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers moet makkelijker, duidelijker en goedkoper zijn. Het ultieme doel? MKB Nederland in de gelegenheid stellen om meer vast personeel aan te nemen. Het gaat om een vijftal maatregelen van minister Koolmees. Of het zorgt voor meer vast personeel is altijd nog de vraag. Het antwoord zal de komende jaren volgen. In deze blog wil ik stilstaan bij de introductie van de MKB verzuim-ontzorg-verzekering per 1 januari 2020. Wat betekent dit voor de werkgever? En vooral: waar moet je als adviseur rekening mee houden?

MKB maximaal ontzorgd

Werkgevers die deze verzuimverzekering sluiten worden maximaal ontzorgd door een casemanager in verplichtingen rondom re-integratie. Verder zijn er geen extra kosten voor de werkgever als er sprake is van re-integratie activiteiten op advies van de bedrijfsarts. Een aantrekkelijke verzekering voor het MKB.

Minimum eisen

Over de introductie van de MKB verzuim-ontzorg-verzekering is veel te doen. De inhoud van de verzekering is omvangrijker dan het huidige aanbod van verzuimverzekeringen. In het productconvenant van staan de minimum eisen van het verzekeringsproduct:

  • De verzuim-ontzorg-verzekering is poortwachterproof;
  • Bij re-integratieactiviteiten op advies van de bedrijfsarts worden geen extra kosten voor interventie in rekening gebracht;
  • Ontzorging bij dreigend langdurig verzuim. Door een verzekeraar geaccepteerde casemanager.
  • Geen onverwachte premiestijgingen bij het MKB. Het meetellen van het eigen verzuim wordt gemaximeerd bij het vaststellen van de premie door de verzekeraar.
  • De verzekeraar heeft inspraak hoe het MKB met preventie en verzuim omgaat.

Oval en het Verbond van Verzekeraars nemen momenteel het initiatief om de richtlijnen op te stellen voor een casemanager als verlengde van de werkgever.

Download hier het e-book 'Meer succes als inkomensadviseur.’

In dit e-book vindt u een aantal tips voor hoe u deze bredere advisering van de werkgever eruit kan zien en welke aspecten u in uw advisering kunt betrekken.

Verzuim-ontzorg-verzekering of reguliere verzuimverzekering?

De vraag is of de MKB verzuim-ontzorg-verzekering aantrekkelijk genoeg is. Als de premie hoger ligt dan een reguliere verzuimverzekering, is het de vraag of een werkgever overstapt. In september 2019 wordt meer duidelijk over de premiestelling. De verwachting is dat de MKB verzuim-ontzorg-verzekering werkgevers een alternatief biedt naast de reguliere verzuimverzekering. Het vervangen van de huidige verzuimverzekeringen lijkt uitgesloten.

Korting op premieheffing?

Minister Koolmees wil (kleine) werkgevers per 1 januari 2021 financieel tegemoet komen door een korting op de premieheffing. De werkgever kan de korting (geschat op € 1.500,-) gebruiken om zich goed te verzekeren via de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Of dit gaat gebeuren is onduidelijk.

Wat wordt de rol van een inkomensadviseur?

Buiten het op de hoogte blijven van product- en premieontwikkelingen, is de rol en expertise van de inkomensadviseur zeer belangrijk. De MKB verzuim-ontzorg-verzekering ontlast de werkgever volledig bij de re-integratie van werknemers. De casemanager neemt alle begeleiding uit handen, inclusief garanties en re-integratiekosten. Als adviseur moet je de werkgever informeren over het nut, de financiële verademing en het druk verlagende niveau van een MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Vervolgens beslis je of het passend is voor de werkgever.

Wat wordt de rol van de werkgever?

De casemanager die is aangesteld door de verzekeraar neemt re-integratie taken uit handen. De casemanager treedt bij langdurig verzuim standaard op als regisseur in het verlengde van de werkgever. De (wettelijke) adviezen van arbeidsdeskundigen worden door de casemanager vertaald naar concrete acties voor werkgever en werknemer. De verzekeraar wordt verantwoordelijk voor een eventuele loonsanctie. Voor een succesvol re-integratietraject blijft de rol van de werkgever essentieel. Ontzorgen betekent daarom niet afschuiven. Daar moet je als inkomensadviseur dus ook bewust van zijn in het adviestraject. De werkgever heeft contact met de arbeidsongeschikte werknemer en blijft formeel verantwoordelijk. Dit is terug te vinden in de Wet verbetering Poortwachter. Een intensieve samenwerking met een casemanager bij langdurig verzuim, is de sleutel tot succes.

De uitdaging

De introductie van de MKB verzuim-ontzorg-verzekering kent een aantal uitdagingen. Het is de meest uitgebreide verzuimverzekering. De werkgever loopt geen risico’s en wordt  maximaal ontzorgd bij preventie en verzuimbegeleiding. De casemanager krijgt een belangrijkere regierol. Voor de adviseur ligt de uitdaging in het geven van een passend advies aan de MKB’er. Is het wel/niet gunstig voor de MKB’er om een pakket vol dienstverlening af te nemen per 1 januari 2020?

Vragen

Wilt u meer weten over de ‘verzuim-ontzorg-verzekering’? Of zoekt u een partner bij langdurig verzuim? Neem dan contact op met de Werkgeversdesk van Be Suitable op 033 – 330 26 93 of mail@besuitable.nl.

Marc Houtman

Marc Houtman is teammanager bij Be Suitable. Hij stuurt het team aan en zorgt voor continue verbetering van de dienstverlening. Voldoening haalt hij uit het adviseren van werkgevers op het gebied van risicobeheersing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *