Inkomen

Wordt de MKB verzuim-ontzorg-verzekering een succes?

Marco Pos
Manager Zorg & Inkomen

Met ingang van 2020 kunnen verzekeraars hun zakelijke relaties een MKB verzuim-ontzorg-verzekering aanbieden. Dit product ontzorgt werkgevers maximaal in hun verplichtingen rondom re-integratie en sluit bovendien onverwachte kosten uit. Klinkt goed, maar wordt deze polis echt een succes?

Veel verzekeraars zijn op dit moment bezig om een MKB verzuim-ontzorg-verzekering te ontwikkelen. De meeste aanbieders zien het als een nieuwe variant, een uitgebreider product dat naast hun bestaande producten in de etalage wordt gezet. Omdat 80% van alle mkb’ers in Nederland al een verzuimverzekering heeft, gaan verzekeraars zich vooral richten op het werven van nieuwe klanten en niet op het voorstellen van een verzuim-ontzorg-verzekering aan de bestaande klant. Verzekeraars zien het vooral als de taak voor het intermediair om alle bestaande relaties te voorzien van een MKB verzuim-ontzorg-offerte.

Contracten met arbodiensten

Daar komt bij dat werkgevers per 1 januari 2020 niet altijd gemakkelijk kunnen overstappen naar een MKB verzuim-ontzorg-polis. Omdat het gaat om een integraal totaalconcept van verzekeringen en diensten, is de polis meestal gekoppeld aan één dedicated arbodienst. Daar zit een probleem voor de overstapper. Werkgevers hebben nu namelijk vaak naast hun verzuimverzekering een los arbo-contract. Die moeten ze eerst opzeggen voor ze gebruik kunnen maken van de ontzorg polis. De opzegtermijn is meestal drie maanden en vaak is 1 januari de enige mogelijke datum om te switchen. Overstappen is voor veel mkb’ers dus nog tot 1 oktober 2019 mogelijk.

Kosten en risico-inschatting

Behalve dit contractuele vraagstuk is er ook nog niet veel bekend over de premiestelling. De arbodienstverlening zal uitgebreider zijn en dus duurder uitvallen. Naar verwachting gaan de extra kosten voor de werkgever tussen de 10% en maximaal 20% bedragen. Maar er speelt nog iets. Verzekeraars willen de individuele risico’s van werkgevers beter in het vizier krijgen om tot een betere kostenbeheersing te komen. De trend is dan ook dat verzekeraars meer gaan uitvragen bij alle ziekteverzuimoffertes. Denk aan arbo rapportages over de afgelopen drie jaar, vooraf uitgebrachte risico-inventarisatie en uitgebreide gegevens over medewerkers, van leeftijden en salaris tot geslacht en leefgebied.

'MKB verzuim-ontzorg-verzekering: wat zijn de kansen op korte en langere termijn?'

Marco Pos vertelt je aan de hand van zijn ongezouten mening alles over de kansen op korte en langere termijn van de MKB verzuim-ontzorg-verzekering.

Download het e-book

Laatste kans

De MKB verzuim-ontzorg-polis wordt door onder meer het Verbond en VNO-NCW als “laatste kans” gezien om de problematiek rondom de loondoorbetaling bij ziekte op te lossen. Ook Nedasco gelooft dat de polis het MKB op een goede manier kan ontzorgen. Zodra het kan – naar verwachting al in 2020 – gaan wij intermediairs daarom voorzien van een nieuw aanbod MKB verzuim-ontzorg-polissen. Nedasco heeft ingezet op een uitstekende keten aan dienstverlening om de werkgevers én werknemers optimaal te begeleiden. Wij werken al samen met dedicated arbodienstverleners en bieden al verzekeringen met een specialist rondom re-integratie en schadelastbeheersing. Hoewel de MKB verzuim-ontzorg-verzekering per 1 januari 2020 nog niet volledig van de grond komt, vinden we het wel belangrijk dat het product een succes wordt. Dat kan alleen als wij als specialisten dit uitgebreide concept aan ontzorging samen omarmen. In 2020 gaan wij er dus voor. Samen met onze samenwerkende partners.

Stelsel op zijn kop

Want wat gebeurt er als de polis geen succes wordt? Dan gaat de discussie rondom sociale zekerheid over een aantal jaren opnieuw oplaaien. En welke voorstellen krijgen we dan? Kortere loondoorbetaling, verkorte WGA periode, alleen het beroepsrisico verzekeren, een duaal stelstel waarbij ook een dekking via UWV mogelijk is? Dit zijn rigoureuze maatregelen die het sociale zekerheidsstelsel in zijn totaliteit volledig op zijn kop zetten. Persoonlijk hoop ik dat de MKB verzuim-ontzorg-verzekering een groot succes wordt, aangezien ik van mening ben dat dit product de nodige waarde toevoegt voor het MKB. Maar ik maak me wel zorgen. Vooral als ik kijk naar het uitblijven van een proactief aanbod. We moeten er samen een succes van maken door onze relaties actief te informeren en een duidelijke en eerlijke uitleg te geven. Niet (alleen) over hogere kosten, maar over de toegevoegde (meer)waarde.

Laat een reactie achter