Schade zakelijk

Het Waarborgfonds Motorverkeer – hoe zit het ook al weer?

Tanja van der Grift
Consultant Schadeverzekeringen

Het Waarborgfonds Motorverkeer is er voor mensen die door een ander motorvoertuig, zoals een brommer, auto of tractor, schade hebben geleden én daarvoor niet terecht kunnen bij een verzekeraar. Het fonds vergoedt bijvoorbeeld schade door een botsing of schade bij parkeren. Hierbij gelden wel een aantal spelregels.

Wanneer kan je terecht bij het Waarborgfonds?

Allereerst moet de schade veroorzaakt zijn door een ander motorvoertuig. Het kan gaan om zowel schade aan het motorvoertuig (zaakschade) als aan de persoon zelf (letselschade). Daarnaast moet het slachtoffer geen beroep kunnen doen op een verzekeraar. Hierbij kun je denken aan de volgende situaties.

Het motorvoertuig is:

  • onbekend (aanrijder is doorgereden)
  • niet verzekerd
  • gestolen
  • vrijgesteld van verzekeringsplicht
  • of de verzekeraar is failliet

Is een aanrijder niet bekend, maar het kenteken van zijn voertuig wel? Dan moet de aanrijder door de politie opgespoord worden en aansprakelijk gesteld worden door het slachtoffer. Lukt dat niet? Dan kan een beroep worden gedaan op het Waarborgfonds.

Politieaangifte

Om een claim in te dienen bij het Waarborgfonds moet er binnen 14 dagen aangifte gedaan worden bij de politie. Dat kan via www.politie.nl/aangifte. Heeft iemand gezien dat de schade veroorzaakt werd? Dan moet de politie direct gebeld worden.

Bewijs

Naast de aangifte moet er bewijs zijn dat het bewuste motorvoertuig de schade toegebracht heeft. Dit kan door getuigenverklaringen. Bijvoorbeeld een getuige:

  • heeft de aanrijding zien gebeuren of
  • kan verklaren dat de auto onbeschadigd is geparkeerd en later beschadigd aangetroffen is, zonder dat er in de tussentijd mee is gereden.

Bij onduidelijke schades kan een schade-expert vaststellen of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

Is de schade ontstaan in het buitenland?

Onder bepaalde voorwaarden kan het Waarborgfonds ook dan de schade vergoeden. Lees hier meer over op Schade in het buitenland.

Wanneer geldt het Waarborgfonds niet?

Schade door vandalisme, vuurwerk, brandstichting, natuurgeweld of een poging tot diefstal wordt niet in behandeling genomen.

Wie kan de schade melden?

Is het voertuig van het slachtoffer allrisk verzekerd? Dan kan de schade gemeld worden bij de eigen verzekeraar. Die verzekeraar dient dan de claim in bij het Waarborgfonds. Ook kan de schade gemeld worden bij de rechtsbijstandsverzekeraar die de schadebehandeling volledig uit handen neemt. In andere gevallen is de schade eenvoudig te melden op www.waarborgfonds.nl.

Is er een eigen risico?

Het Waarborgfonds vergoedt letsel- en zaakschade. Bij zaakschade veroorzaakt door een onbekende dader geldt een eigen risico van € 250,00.

Hoe komt het Waarborgfonds aan geld?

Het Waarborgfonds Motorverkeer is een stichting die sinds 1965 bestaat. Het fonds wordt gefinancierd door Nederlandse motorrijtuigverzekeraars. Een deel van alle WA-premies gaat naar het fonds. Alle eigenaren van motorrijtuigen betalen dus mee via hun verzekeringspremie. De bijdragen worden jaarlijks vastgesteld.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van het Waarborgfonds Motorverkeer.

Tanja van der Grift

Tanja is vanaf december 2020 tot augustus 2023 werkzaam geweest bij Nedasco als Consultant Schadeverzekeringen. Zij heeft al meer dan 20 jaar ervaring in de verzekeringswereld en heeft meerdere functies bij verzekeraars, herstellers en schade-expertisebureaus vervuld.

Laat een reactie achter