Inkomen

Vanaf 2 maart: 48 miljoen euro om te leren en ontwikkelen

Inge van Meurs
Commercieel Relatiebeheerder

48 miljoen euro, af te halen bij het ministerie, op = op! Ja, je leest het goed. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de komende jaren 48 miljoen euro beschikbaar voor MKB werkgevers om haar personeel verder op te leiden en te laten ontwikkelen. Dit is een behoorlijke zak geld. Hieronder lees je hoe één of meerdere van jouw relaties hier een graantje van kan meepikken.

Wie kan subsidie aanvragen?

 • Dé MKB werkgever! Makkelijk antwoord, maar wie vallen hier dan onder? Volgens deze regeling word je als MKB werkgever gezien als je maximaal 250 medewerkers (fte) in dienst hebt en minder dan 50 miljoen euro per jaar omzet;
 • Daarnaast geldt de regeling ook voor samenwerkingsverbanden van (minimaal twee) MKB-bedrijven;
 • Maar ook voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector geldt de regeling!

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Deze subsidieregeling is beschikbaar voor initiatieven op het gebied van leren en ontwikkelen. De maximale duur van het initiatief is voor de MKB werkgevers 12 maanden. Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven is de maximale duur 24 maanden. Het initiatief kan ingezet worden in één van deze vier categorieën:

 1. Opleidings- of ontwikkelplan
  Een onderzoek binnen de onderneming waarbij in kaart wordt gebracht hoe veranderingen in de (arbeids-)markt invloed hebben op de onderneming. Zijn de kennis en vaardigheden van het personeel nog passend bij wat eigenlijk nodig is? Dit initiatief leidt tot een concreet opleidings- of ontwikkelingsplan voor de onderneming;
 2. Loopbaan- of ontwikkeladviezen
  Welke wensen, ambities en mogelijkheden hebben de werknemers? Een loopbaan- of ontwikkeladvies is een middel om dit inzichtelijk te maken voor een werknemer. Wanneer dit inzichtelijk is kunnen zowel werknemer als werkgever hierop inzetten;
 3. Leercultuurmethode
  Er zijn al bestaande initiatieven om binnen een onderneming de leercultuur te stimuleren. Er is daarom ook geld beschikbaar gesteld om bestaande initiatieven verder te ontwikkelen of begeleiding te ontvangen om één van de initiatieven in te zetten. Deze initiatieven zijn gericht op het verder ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding. Denk bijvoorbeeld aan de onderneming aansluiten bij een bedrijfsschool of het opzetten ervan;
 4. Praktijkleerplaatsen
  De werkgever kan een praktijkleerplaats bieden voor een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Wij kunnen je helpen om in contact te komen met de juiste specialisten! Heb je al een relatie in je hoofd die jou hierbij kan ondersteunen? Lees dan snel verder voor meer informatie.

Download hier het e-book 'Nieuwe kansen voor inkomensadviseurs'

In dit e-book vind je een aantal tips hoe deze bredere advisering van de werkgever eruit kan zien en welke aspecten je in jouw advisering kunt betrekken.

Download het e-book

Hoeveel subsidie kun je ontvangen?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van een aantal punten.

 • Voor het bieden van een praktijkleerplaats kan €2.700 euro aan subsidie worden aangevraagd. Dit bedrag is gebaseerd op één praktijkleerplaats voor één jaar (40 weken). Duurt de opleiding korter dan een jaar, dan wordt de hoogte van de subsidie naar rato vastgesteld;
 • Aan de subsidie is een minimum verbonden. Het subsidiabele bedrag (op praktijkleerplaats na) moet een minimale hoogte hebben van €5.000 euro.
 • Eén MKB werkgever kan een subsidie ontvangen van €24.999 euro;
 • Een samenwerkingsverband kan een subsidie ontvangen met een hoogte van €500.000 euro. Hierbij mag er aanspraak gemaakt worden op €200.000 euro per partij. Daarnaast mag er niet één partij meer dan 80% van het subsidiebedrag opeisen;
 • Voor het grootbedrijf geldt een maximumhoogte van €200.000 euro aan subsidie;
 • De hoogte van het subsidiebedrag voor bedrijven in de sector landbouw bedraagt €20.000 euro. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om een MKB werkgever, een samenwerkingsverband of een grootbedrijf.

Wat is de eigen bijdrage?

De eigen bedrage is voor middelgrote werkgevers, het samenwerkingsverband en een grootbedrijf gesteld op 40%. De maximale subsidie die vanuit het ministerie ontvangen kan worden is dus 60%.

Voor een kleine werkgever geldt een andere regeling. Zij leveren een eigen bijdrage van 20% en ontvangen dus 80% subsidie. Je wordt als kleinere MKB werkgever gezien als je maximaal 50 medewerkers (fte) in dienst hebt en minder dan 10 miljoen euro per jaar omzet.

Wanneer kun je inschrijven?

Het ministerie hanteert voor de doelgroepen verschillende inschrijfdata.

Voor MKB werkgevers zijn er in 2020 twee tijdvakken wanneer ze zich kunnen inschrijven:

 • 2 maart 2020 om (12:00 uur) t/m 31 maart 2020 (17:00 uur).
 • 1 september 2020 (09:00 uur) t/m 30 september 2020 (17:00 uur).

Voor de samenwerkingsverbanden en de grootbedrijven is er voor 2020 één tijdvak gepland:

 • 1 april 2020 (09:00 uur) t/m 30 juni 2020 (17:00 uur).

Wat moet je hiervoor doen?

Helaas krijgen bedrijven het geld niet zomaar in hun schoot geworpen. Twee weken voordat het tijdvak opent kan de aanvraag worden ingediend via e-portaal van Uitvoering van Beleid. Voor MKB werkgevers kan dit dus al vanaf 17 februari! De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze compleet is aangeleverd. Dit wil zeggen:

 • Het volledig ingevulde e-formulier. Deze is beschikbaar vanaf de opening van het tijdvak;
 • De MKB-verklaring;
 • De de-minimisverklaring;
 • Activiteitenplan;
 • Begroting;
 • Samenwerkingsovereenkomst (indien de aanvrager een samenwerkingsverband betreft).

Voor de bovenstaande formulieren zijn formats beschikbaar. Deze zijn te downloaden via https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/bijlagen-en-downloads

Als de aanvraag is geaccepteerd, dient het initiatief binnen drie maanden te worden gestart.

Kom nu in actie en help jouw klant subsidie aan te vragen!

Vragen?

Heb je vragen over één van bovengenoemde onderwerpen? Neem dan contact op met jouw klantteam.

Inge van Meurs

Inge van Meurs is Commercieel Relatiebeheerder Inkomen bij Nedasco. Ze biedt inkomensadviseurs ondersteuning en deskundigheid op het gebied van sociale zekerheid. De verschillende vraagstukken met betrekking tot inkomensverzekeringen ziet zij als haar grootste uitdaging.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *