Inkomen

Verzuimbegeleiding

Er komt nogal wat af op een werkgever als zijn werknemer ziek wordt en langdurig arbeidsongeschikt dreigt te raken. Denk aan het administreren van verzuim. Maar ook het maken van een probleemanalyse en een plan van aanpak. Of wat te denken van het voeren van begeleidingsgesprekken en het maken van evaluatieverslagen en re-integratiedossiers? Hiervoor werken bedrijven vaak samen met een arbodienst.

Nedasco vindt dat bij arbodienstverlening niet de arbodienst centraal moet staan, maar het bedrijf en zijn schadelast.

Nedasco vindt dat bij arbodienstverlening niet de arbodienst centraal moet staan, maar het bedrijf en zijn schadelast. Die schadelast moet structureel naar beneden. Daarom werkt Nedasco samen met een vijftal speciaal geselecteerde arbodienstverleners, namelijk ArboNedArboNext (dochteronderneming Nedasco)RichtingPerspectief en Zorg van de Zaak. Maar ook met register casemanagementbureau Be Suitable (dochteronderneming Nedasco).

Deze organisaties delen onze visie en hebben hun dienstverlening daarop afgestemd. Professioneel, praktisch en resultaatgericht.

Nedasco biedt de volgende dienstverlening aan

Werkgeversportaal Xpert Suite

Wil je zakelijke relatie zijn ziekteverzuim goed registreren? Wijs hem dan op het gebruik van het werkgeversportaal Xpert Suite. Dit portaal is te bereiken via Nedasco ServiceNet. Verzuimgegevens zijn hier eenvoudig in te voeren en aan te passen. Deze gegevens komen vervolgens snel terecht bij alle relevante partijen. Bovendien kan de werkgever in Xpert Suite een dossier bijhouden en heeft hij inzicht in de gegevens en voortgang van de begeleiding.

Werkgeversdesk (Be Suitable)

Een werkgever wil graag op de hoogte gehouden worden van wat er gebeurt gedurende de verzuimperiode en van het verloop van de re-integratie van zieke werknemers. Hij kan daarom met al zijn vragen terecht bij de Werkgeversdesk wat wordt uitgevoerd door onze dochterondernemening Be Suitable. Door Be Suitable wordt de werkgever begeleid en heeft hij een casemanager als vast aanspreekpunt.

Maar ook jij, als adviseur, kunt bij Be Suitable terecht met eerstelijns vragen over o.a.

De juiste aanpak bij verzuim

Optimaliseren van de samenwerking

Financiële gevolgen bij ziekteverzuim

Controle van ZW-of WGA-beschikkingen

Besparings-mogelijkheden voor werkgevers

Stel je vraag!

Heb jij of heeft jouw zakelijke relatie een vraag over verzuim?

Neem contact op

Nedasco werkt samen met de volgende arbodienstverleners

ArboNed – All-in pakket

ArboNed voorkomt en verlaagt verzuim, minimaliseert arbeidsrisico’s en zorgt voor gezonde, en gemotiveerde medewerkers. Hiervoor brengt ArboNed met hun (wettelijk verplichte) analyse-instrumenten in kaart hoe het bedrijf ervoor staat.

ArboNext

ArboNext helpt werkgevers met het bevorderen van de inzetbaarheid van hun werknemers. ArboNext vindt dat arbodienstverlening anders moet voor het MKB. De verzuimaanpak van ArboNext is gericht op werkhervatting met gerichte acties. ArboNext heeft de ambitie om de belangrijkste schakel te zijn tussen werkgever en werknemer tijdens de preventie- en verzuimbegeleiding.

Richting

Richting is een energieke, ambitieuze en groeiende arbodienst met locaties door heel Nederland. Volgens Richting kan arbodienstverlening anders. Sterker nog; het moét anders, omdat het om mensen gaat. Ziekteverzuim kost het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks miljarden. Gemiddeld kost een zieke medewerker de werkgever €250,- per dag.

Perspectief

Perspectief is een landelijk opererende arbodienst met een breed scala aan kennis en kunde op het terrein van verzuim. Het is de ambitie van Perspectief om organisaties en mensen optimaal te laten functioneren. Zij maken beter!

Zorg van de Zaak

Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, medische zorg en leefstijl met ruim 2750 werknemers in dienst. Vanuit meer dan 60 vestigingen verspreid over het hele land bedienen zij 71.000 werkgevers en 1,5 miljoen werknemers.

12-Jaars WIA-casemanagement

Aan ondernemers die een WGA ERD-verzekering afgesloten hebben, biedt Nedasco een uitgebreider pakket aan met extra begeleiding na de eerste twee jaar van het ziekteverzuim. Deze ondersteuning komt van Be Suitable en helpt de ondernemer om grip te krijgen op zijn kosten en om besparingen te realiseren.

Extra dienstverlening bij 12-jaarscasemanagement

Interventievergoedingen na 104 weken

Als de werknemer van uw zakelijke relatie twee jaar door ziekte uit de roulatie is, komt hij in de WGA-regeling. De verplichtingen van de werkgever stoppen dan echter niet en hij kan ook dan ondersteuning goed gebruiken. De casemanager van Be Suitable adviseert over de interventie die ingezet kan worden en de kosten daarvoor worden voor 100% vergoed door Nedasco. Verder wordt de werkgever volledig ondersteund bij de afhandeling richting de verzekeraar en overige partijen.

WIA-casemanagement

Ook nadat de arbeidsongeschikte werknemer in de WIA terechtkomt, blijft de werkgever verantwoordelijk voor diens re-integratie. De WGA-casemanager van Be Suitable stelt samen met de werknemer een re-integratieplan op waarin vastgelegd wordt welk re-integratietraject het beste is om onder meer de vastgestelde restverdiencapaciteit te benutten.

Juridisch advies

Het kan zijn dat de (ex-)werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie. In dat geval kan de werkgever rekenen op juridische ondersteuning van Be Suitable. Er wordt bekeken of er een maatregel of een sanctie met betrekking tot de WGA-uitkering kan worden opgelegd. Ook helpt de jurist met het opzetten van een bezwaar-, een beroep- en klachtenbehandelingsprocedure.

12-Jaars WIA ZW-casemanagement

Heeft uw relatie naast een WGA ERD-verzekering ook een ZW ERD-verzekering afgesloten bij Nedasco? Dan kan hij kiezen voor een 12-jaarscasemanagementpakket met dienstverlening voor eigenrisicodragers Ziektewet. Daarmee zorgt Richting voor begeleiding en behandeling van de werknemer en ondersteuning van de werkgever. Ook de uitkeringenadministratie van de Ziektewet is in goede handen.