Webinar Garageverzekeringen: alle risico's op een rij

Vraag & antwoord

Op deze pagina staan alle vragen die zijn gesteld tijdens het webinar Garageverzekeringen: alle risico’s op een rij.

Alle vragen op een rij

Vragen webinar

Verzekeren jullie het onderhoud van motoren van pleziervaartuigen? En onder welk product kunnen jullie de reparatie van motoren van pleziervaartuigen op kwijt?

Dit valt buiten de scope van de garageverzekeringen. Provinciaal hebben wij –  Nedasco en BSB Volmachten – hier wel mogelijkheden voor, zoals Nationale Nederlanden. Dit is wel onder bepaalde voorwaarden.

En hoeveel louter motoren?

Volgens BoldData zijn dit er 2.325.

Zijn er voorwaarden voor het type garage? Moeten ze bijvoorbeeld zijn aangesloten bij BOVAG?

Dit is geen eis, maar soms wel een wens.

Bovemij is een grote speler in de garageverzekeringenmarkt. Kan ik met ze concurreren? Of garageverzekeringen bij ze onderbrengen?

Concurreren is vaak mogelijk, maar we hebben ook een provinciaal agentschap van Bovemij.

Wie zijn jullie risicodragers? En is er een verzekeraar waar scope 10 nog niet verplicht is onder een bepaald verzekerd bedrag op de inventaris-goederenverzekering?

In volmacht: Ms Amlin.

Provinciaal: Allianz, a.s.r., Bovemij en Nationale Nederlanden.

Elektrakeuring is vrijwel altijd verplicht en staat bij de garageverzekering ook los van de waarde de van de inventaris. Wanneer er brand ontstaat, zijn de voertuigen van klanten en de handelsvoorraad gedekt tegen brand. Uiteindelijk kan inventaris wel meespelen als deze bij dezelfde verzekeraar is ondergebracht.

Verwacht men hagelschade meer in de toekomst?

Extreem weer neemt de laatste jaren wel toe door klimaatverandering. Hoe zich dit precies ontwikkelt weten wij helaas ook niet.

Zijn er via MS Amlin ook mogelijkheden voor landbouwmechanisatiebedrijven ?

MS Amlin heeft dit product inderdaad onlangs ontwikkeld, helaas hebben wij hier geen volmacht van gekregen.

De AVB dekt toch niet de schade aan voertuigen? Dit is toch op cliëntenvoertuigen gedekt?

Klopt, dat is gedekt binnen het onderdeel cliëntobjecten, de zogenaamde opzichtdekking.

In hoeverre is het verhuur van motorrijtuigen mogelijk?

Zoals reeds besproken in het webinar zijn hier mogelijkheden voor. Niet als hoofdactiviteit, wel als nevenactiviteit.

Hoe zit het met getaxeerde auto's en/of oldtimers? Dus oudere auto's qua leeftijd.

Deze kunnen onder bepaalde voorwaarden op basis van een taxatieclausule verzekerd worden.

Kun je volledig cascodekking regelen voor een handelsbedrijf in oldtimers/youngtimers?

Ja, dat is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Het is dan belangrijk om de voertuigen op taxatiewaarde te verzekeren, zoals reeds besproken tijdens het webinar.

WAM-dekking is wel verplicht op kenteken?

Op motorrijtuigen is een WAM-dekking inderdaad verplicht. Echter, het is geen verplicht te verzekeren onderdeel op de garagepolis. Je kunt er ook voor kiezen om geen auto’s te verzekeren op de garagepolis. Je kunt alleen geen auto’s verzekeren op een garagepolis, zonder de (basis)dekking Bedrijfsaansprakelijkheid.

Is er een dekking voor de auto van een klant als de garagehouder deze ophaalt bij de klant thuis, meeneemt naar de garage voor apk en dan einde van de dag weer terugbrengt naar de klant?

Daar is bij de meeste verzekeraars wel dekking voor.

Is brand handelsvoorraad ook gedekt op module 4 of moet dit op aparte brandverzekering?

Normaal gesproken is brand meeverzekerd indien het garagebedrijf er voor kiest zijn handelsvoorraad middels de collectieve cascodekking te verzekeren op de garagepolis.

Als handelsvoorraad buiten het gebouw is gestald, kan je daar een brand, storm en diefstaldekking voor afsluiten?

Zoals reeds besproken in het webinar zijn hier mogelijkheden voor. Vaak zitten hier wel eisen aan en geldt er een hoger eigen risico. Voorbeeld: is er geen hekwerk/omheining, dan wordt diefstal van onderdelen vaak uitgesloten.

Is een groen kenteken ook geldig in het buitenland voor proefritten of het ophalen van een buitenlands voertuig. Ik zie regelmatig auto's rijden in bijvoorbeeld Duitsland met een groene kentekenplaat.

In België en Luxemburg: alleen voor het afleveren of ophalen van een voertuig voor koop en verkoop van het voertuig. Dus niet voor een proefrit.

In Duitsland: alleen bedrijfsauto’s mogen met een Nederlands handelaarskenteken in Duitsland rijden. Deze bedrijfsauto’s mogen daar alleen rijden in verband met opbouw, ombouw of herstelwerkzaamheden die daarmee te maken hebben. Je moet een schriftelijke bevestiging van de werkplaats bij je hebben waarmee je dit kunt laten zien.

Er is altijd een discussie met de brandweer over sleutelbeheer. De brandweer geeft aan dat de sleutels bij brand snel bereikbaar moeten zijn. Hoe gaat verzekeraar hier mee om?

Indien diefstaldekking gewenst is, moeten sleutels opgeborgen worden in een sleutelkluis, welke zicht in een beveiligde ruimte bevindt.

Is een garageverzekering ook mogelijk voor autospuitbedrijven die incidenteel ook reparaties uitvoeren?

Autospuitbedrijven zijn verzekerbaar. Uiteraard moet per specifiek geval bekeken worden wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.

Onder welke G rubriek valt de dekking gevolg schade door een verkeerd uitgevoerde reparatie?

Gevolgschade aan de auto zelf door een foutieve reparatie valt onder de opzichtdekking, ofwel cliëntobjectendekking.

Bij objecten cliënten is de casco dekking dan secundair? Of maakt het niet uit hoe de klant de auto heeft verzekerd en is de dekking primair.

Dit is een primaire dekking. Heeft de eigenaar de auto WA verzekerd en het garagebedrijf veroorzaakt een schade (ten tijden dat zij de auto onder zich hebben), dan is de auto casco verzekerd.

Verwachten jullie dat hagelnetten meer worden ingezet?

Extreem weer neemt de laatste jaren wel toe, dus die kans is wel aanwezig. Vooral gezien er vaak een eigen risico per voertuig van toepassing is tot wel 1.000 euro per auto. Dan heb je de netten snel terugverdiend.

Hoeveel verzekeraars bieden Garage aan in volmacht?

Voor zover bekend alleen MS Amlin.

Welke verzekeraars biedt Nedasco aan?

Volmacht: Ms Amlin.

Provinciaal: Allianz, ASR, Bovemij en Nationale Nederlanden.

Is autoschadeherstelbedrijven te verzekeren?

Ja, dat is mogelijk.

Kun je Bovemij ook intermediairen via jullie?

Dat is mogelijk, polissen zijn echter provisieloos en wij rekenen 5% kosten van de kale premie.

Is het mogelijk tuningsbedrijven onder te brengen?

Voor tuning zijn er mogelijkheden. Motortuning is wat lastiger (soms tegenpremie toeslag verzekerbaar), style tunining is verzekerbaar.

Zijn er ook mogelijkheden voor bedrijven binnen de motorbranche?

Ja, daarvoor bieden wij ook garageverzekeringen aan.

Werkt MS Amlin ook met een no-claimregeling? En zo ja, tot hoeveel loopt dit op?

MS Amlin werkt inderdaad ook met een no-claimregeling. Deze bedraagt maximaal 30% voor zowel garage, als collectief casco.

Hoe zit het met de gevolgschade zoals het niet kunnen gebruiken van het voertuig tbv zijn of haar bedrijf?

Gevolgschade is bij de meeste verzekeraars meeverzekerd.

Als een monteur tegen een spiegel aanloopt van een auto in onderhoud en valt onder G dekking, is deze schade gedekt?

Deze auto heeft het garagebedrijf onder opzicht. Normaal gesproken valt dit dus onder de cliëntobjectendekking.

is de cascodekking secundair?

Nee, de cascodekking is primair.

Hoe gaat garagepolis om met productaansprakelijkheid van geleverde onderdelen annex directe verkoop (passanten) vanuit het magazijn?

Meestal worden deze onderdelen ingekocht bij groothandelaren of fabrikanten binnen EU. Dan ligt daar de productaansprakelijkheid. Verkoop geïmporteerde onderdelen buiten EU zal bij acceptatie specifiek beoordeeld moeten worden. Welke onderdelen, waar komen ze vandaan, etc. Pas dan kan een eventuele dekking worden toegezegd.

Schade aan motorrijtuigen cliënten - is die dekking secundair op garageverzekering als autoverzekering van klant zelf wa casco dekking heeft?

De dekking is primair. Bij een Wa schade klopt de tegenpartij natuurlijk eerst aan bij de WAM-verzekeraar van de eigenaar aan. Deze zal daarna verhalen op de garagepolis.

Mag je een importauto zonder NL kenteken aan handelsvoorraad toerekenen zonder dat deze in RDW voorraad zit?

Dat kan, uiteraard moet dit wel aantoonbaar zijn in de boekhouding, denk bijvoorbeeld aan aankoopbewijzen e.d.

Moet je zelf een waarde opgeven waartegen je de handelaarsplaat wenst te verzekeren?

Nee, normaalgesproken hoeft dit niet. Niet bekend of dit voor alle garageverzekeraars in Nederland van toepassing is.

Is er b/m opbouw op de meeverzekerde eigen auto's?

Bij de meeste verzekeraars zit er een no-claim korting op de totale polis. Afhankelijk van de verzekeraar zit er een BM-korting per voertuig op de polis.

Zijn er ook mogelijkheden voor een auto verkoop- en demontagebedrijf?

De meeste verzekeraars zien dit als een zwaar risico. Dit kan in sommige gevallen als nevenactiviteit meeverzekerd worden. Dit moet echter van per klant beoordeeld worden. Het komt vaker voor dat men het niet accepteert, dan dat men het wel accepteert.

Waarom hebben garageverzekeraars problemen met acceptatie van klassiekers? Handelaren zowel als onderhoud van klassiekers.

Dat zal vooral te maken hebben met het aantonen van de waarde van de voertuigen. Schadeherstel is vaak lastig, omdat onderdelen niet voorradig zijn. Ook moeten garagisten vaak een logboek bijhouden bij restauratie e.d.

Is revisie te verzekeren?

Zoals besproken in het webinar zijn er verzekeraars die dit onder bepaalde voorwaarden en restricties verzekeren.

Is er ook al een garagepolis mogelijk voor waterstofauto's?

Hier hebben wij nog niet mee te maken gehad. Stuur gerust uw dossier in, dan kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn.

Kan carrosseriebouw voor bedrijfsauto tot en boven 3500 kg op garagepolis ondergebracht worden?

Daar zijn mogelijkheden voor. Men is er wel terughoudend in, dus de mogelijkheden moeten per dossier beoordeeld worden.