Webinar Cyberdreiging: aan de orde van de dag?

Vraag & antwoord

Op 15 december hebben wij het webinar ‘Cyberdreiging, aan de orde van de dag?‘ gegeven. De veelgestelde vragen en antwoorden lees je terug op deze pagina.

Alle vragen op een rij

Alle vragen op een rij

"Wij hebben alles in de Cloud, ons kan niets gebeuren". Wat is daartegen een goed argument?

Onafhankelijk van de wijze waarop u uw data heeft beveiligd blijft ù verantwoordelijk voor opgeslagen data.

Waar zit de overlap tussen de aansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid en de cyberverzekering?

De cyberverzekering kent een rubriek waar ook de aansprakelijkheid verzekerd wordt voor het verlies van data of het falen van de netwerkbeveiliging. Het gaat hier dan wel om de vermogensschade en niet om de zaak- of letselschade. De eventuele overlap zit dan voornamelijk in de dekking voor vermogensschade, wat niet op de meeste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen verzekerd is. Op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is dit juist wel het geval. Toch dient dit dan voor te komen uit het handelen en/of nalaten binnen de verzekerde hoedanigheid. De cyberverzekering ziet daarnaast ook toe op eigen schade (zoals incidentkosten, bedrijfsschade, kosten van herstel van data ed.), wat onder een aansprakelijkheidsverzekering niet verzekerd is.

Welke specifieke adviezen kan je als tussenpersoon hanteren om cyberrisico's bij zijn/haar klanten te voorkomen?

Als tussenpersoon zul je meer moeten richten op het bespreekbaar maken van het risico. Goede handvatten hiervoor zijn technologie, beleid en de mens. Hierdoor maak je de klant bewust van deze risico’s en kun je met de klant meedenken over de impact van een eventueel cyberincident.

Is het ook mogelijk om de diensten van Cyber response apart in te kopen?

Deze diensten biedt Chubb alleen aan als onderdeel van de verzekering.

Biedt de verzekeraar hulp bij preventie?

Chubb biedt een aantal preventieve diensten aan na het afsluiten van de verzekering, meer informatie hierover is te vinden in de Chubb Cyber ERM brochure.

Kunnen jullie ook meer voorbeelden noemen van schades?

In de brochure Cyber Schadevoorbeelden zijn er diverse voorbeelden terug te vinden.

Bij veel klanten zien wij dat zij gebruik maken een externe partij (Cloud, systeembeheerder e.d.). Hoe is hier na te gaan of de beveiliging ook goed geregeld is?

Om te toetsen of de omgeving voldoende veilig is, is het goed om navraag te doen naar certificaten bij de externe partij. Maar ook de resultaten van bijv. een pen test en een vulnerability scan in te zien.

Een veelgehoord weerwoord van de klant is: "wij hebben alles in de cloud, ons kan niets gebeuren". Wat is daartegen een goed argument?

De vraag is ook hier altijd: in hoeverre is dit goed beveiligd, wie heeft er toegang tot deze informatie? En uiteraard speelt hier de menselijke factor ook nog steeds een belangrijke rol. Uiteraard kan een clouddienst ook nog steeds uitvallen. Onafhankelijk van de wijze waarop jouw data is beveiligd blijf jij eindverantwoordelijk voor de opgeslagen data.

Hoe kan ik bepalen welk verzekerd bedrag voor de klant geschikt is?

Voor het bepalen van het verzekerd bedrag is het belangrijk een goed beeld te krijgen van de eventuele gevolgen van een cyberincident en de potentiële impact op de bedrijfsactiviteiten. Hiervoor is het zaak om met de klant in gesprek te gaan en de juiste vragen te stellen over de vier belangrijkste aspecten:

  • brutowinstverlies in geval van uitval van een systeem;
  • de hoeveelheid gegevens;
  • een schatting van de cyber incidentkosten
  • de omvang van de onderneming.

Wat is gedekt op de cyberverzekering en wat niet?

Een samenvatting van de gedekte en niet gedekte zaken is te vinden in het Informatiedocument over het verzekeringsproduct.

Zijn er statistieken over verzekerden per sector die een claim indienen?

Geanonimiseerde informatie per sector over soort schades, omvang van schades zijn beschikbaar op de Chubb Cyberindex.

Hoe sluit ik een verzekering bij Chubb af via Nedasco?

Om offertes te maken en/of direct een verzekering af te sluiten kan er gebruik worden gemaakt van het online offerte platform van Chubb: Easy Solutions. Om een account aan te vragen kan er een mail worden gestuurd naar Easysolutions.nl@Chubb.com met je voor- en achternaam, e-mailadres en daarbij aangeven dat je samenwerkt met Nedasco als service provider.

Werk je met Chubb via Nedasco, dan wordt de commissie automatisch geboekt op Nedasco. Nedasco ontvangt ook de kopiepolis, maar wordt niet vermeldt intermediair op de polis.