LEAN MANAGEMENT

Waarom adviseer je rechtsbijstand bij een AVB?

Met Martijn Verheij, assurantieadviseur bij van Heteren Assurantiën

Martijn Verheij, assurantieadviseur bij van Heteren Assurantiën, is al 23 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche.

“Wij proberen aan te geven op welke vlakken een Rechtsbijstandverzekering dekking biedt en vooral wanneer ook niet. Hiermee voorkom je teleurstellingen en is er een afweging te maken voor welke dekkingen we gaan.”

Martijn Verheij

Kantoornaam

van Heteren Assurantiën
www.vanheteren.nl

Geïnterviewde
Martijn Verheij, assurantieadviseur

 

Van Heteren Assurantiën sluit rechtsbijstand bij een AVB, omdat:

  • Beide verzekeringen een ander risico dekken
  • het bij de situatie van een klant past

Van Heteren Assurantiën wil haar klanten het liefst een totaalklant maken, niet alleen vanuit commercieel oogpunt, maar met name vanwege de zorgplicht. Martijn Verheij vertelt over de ambities, uitdagingen en het belang van een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) in combinatie met een rechtsbijstandverzekering.

Kun je allereerst iets vertellen over jullie strategie en ambitie?

“Wij zijn verzekeringsadviseur op het gebied van alle type verzekeringen. Onze strategie en ambitie is om een klant geheel te voorzien van verzekeringsadvies, ofwel totaalklant te maken. Niet alleen uit commercieel oogpunt, maar tevens uit oogpunt van zorgplicht wensen wij de klant in diens geheel te bedienen. Wij hebben dan het complete overzicht van wat wel en niet is verzekerd.

Wat is jullie uitdaging als kantoor?

“Uitdagingen zijn er genoeg. Een belangrijke uitdaging is om genoeg verschillende typen verzekeraars ter beschikking te hebben voor de klanten, dit om maatwerk te kunnen bieden. Veelal hebben wij te maken met specialistische verzekeraars welke bijvoorbeeld op het gebied van Cyber, Beroepsaansprakelijkheid of Rechtsbijstand hun producten aanbieden en daarin specialist zijn in de markt. Voor Inkomensverzekeringen geldt dit net zo. Iedere klant is anders, iedere klant heeft andere (verzekerings)behoeften en vele klanten hebben behoefte aan een maatwerkoplossing. Deze verzorgen wij graag en veelal is dat best een uitdaging.”

Hoe zijn jullie bij Nedasco terecht gekomen?

“Wij waren op zoek naar een specialist op het gebied van Inkomensverzekeringen, maar tevens een partij via welke wij met verschillende, voor ons waardevolle, verzekeraars zaken kunnen doen. Nedasco biedt daarnaast bij uitstek de mogelijkheid producten van verschillende verzekeraars te bundelen in één pakket.

Hoeveel zakelijke relaties hebben jullie ongeveer?

“Het zullen er ongeveer 400 zijn.”

Waarom adviseren jullie zakelijke relaties AVB i.c.m. rechtsbijstand?

“Beide verzekeringen bieden dekking voor een ander risico. De AVB biedt dekking voor een aansprakelijkheidsstelling vanuit een derde, voor zaak- en letselschade. In dit geval moet het gaan om een aansprakelijkheidsstelling welke door de AVB-verzekeraar zal worden verweerd/erkend. Een Rechtsbijstandsverzekering geeft juist dekking van de juridische ondersteuning in andere conflictsituaties. Op vele te kiezen gebieden, zoals verkeer en zaken rondom de bedrijfsvoering, of verhuur. De dekking ‘verkeer’ kan een belangrijke dekking zijn voor bijvoorbeeld wagenparken, of verkeerssituaties anderszins. Voor dergelijke zaken biedt een AVB geen dekking.”

Checklist-Compensatievergoeding

Adviseer je AVB? Neem dan ook de rechtsbijstandverzekering mee

Is het interessant genoeg om een rechtsbijstandverzekering mee te nemen in het AVB-adviesgesprek met jouw klant? En hoe zit het met de algemene voorwaarden? Volg de stappen in deze checklist, die wij samen met DAS hebben ontwikkeld, en maak jouw gesprek extra waardevol.

Zijn er situaties dat jullie het niet gezamenlijk adviseren? En zo ja, waarom?

“Afhankelijk van de branche is niet iedere dekking op de Rechtsbijstandsverzekering even urgent. In samenspraak met de klant wegen wij het risico af.”

Wat zijn de grootste bezwaren van een ondernemer om geen rechtsbijstand af te sluiten? En hoe gaan jullie daarmee om in het advies?

“Eventueel slechte ervaringen vanuit het verleden, zoals geen dekking, of geen adequate hulp, is een van de gehoorde punten. Andere klanten hebben eigen kanalen binnen de juridische advisering. Wij proberen uiteraard aan te geven op welke vlakken een Rechtsbijstandverzekering dekking kan bieden en vooral in welke gevallen ook niet. Hiermee voorkom je teleurstellingen en is een afweging te maken voor de klant, wel of geen Rechtsbijstandsverzekering en zo ja, welke dekkingen.”

Zijn er in je portefeuille schades geweest waarbij AVB i.c.m. rechtsbijstand ervoor heeft gezorgd dat de (financiële) schade beperkt bleef? 

“Ja, die zijn er. Een schade waarbij de claim bijvoorbeeld hoger was dan het verzekerd bedrag op de Aansprakelijkheidsverzekering. Voor het ‘overige deel’ werd de claim middels de Rechtsbijstand behandeld. De klant was dolblij beide verzekeringen te hebben afgesloten.”

Lees nog meer klantverhalen

Hans van Eijk, mede-directeur, vertelt hoe Roos & van Eijk Assurantiën – Hypotheken minder tijd besteed aan het opvragen van offertes en meer tijd aan het adviseren van klanten. 

Lees meer »

Blank Advies breidt hun zakelijke portefeuille uit met 84 nieuwe klanten door gebruik te maken van onze tools en de Inkomendesk.

Lees meer »

Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen maakt een groei door in het aantal inkomensverzekeringen door o.a. gebruik te maken van tools en aanvullende diensten.

Lees meer »