Wat betekent de IDD voor u?

26-09-2018

Op 1 oktober 2018 treedt de Richtlijn Verzekeringsdistributie in werking: de Insurance Distribution Directive (IDD). De richtlijn is bedoeld om alle klanten dezelfde bescherming te geven, ongeacht hoe ze hun verzekering sluiten. Wat zijn de belangrijke aandachtspunten?

IPID

Vanaf 1 oktober 2018 wordt de verzekeringskaart vervangen door het IPID. IPID staat voor Insurance Product Information Document. Het is een standaard informatiedocument dat door de ontwikkelaar van schadeverzekeringsproducten wordt opgesteld en de belangrijkste productkenmerken bevat, zoals de verzekeringsdekking, de wijze en duur van de betaling van de premies en de looptijd van de overeenkomst.

U moet een papieren IPID aan uw klant overhandigen voordat de verzekering wordt afgesloten. Alleen als uw klant daarvoor expliciet en schriftelijk toestemming heeft gegeven, mag u de IPID via een duurzame drager of de website verstrekken.

Zoals u in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zijn de verzekeringskaarten voor de Nedasco producten al aangepast. U vindt de verzekeringskaarten/IPID op:

Provisietransparantie

Het IDD verplicht u tot provisietransparantie. U laat weten of uw klant u voor het adviseren/bemiddelen rechtstreeks betaalt of dat u hiervoor provisie ontvangt van de aanbieder. Bij rechtstreekse betaling moet u de hoogte van het bedrag vermelden.

Verbod op koppelverkoop

Er is een verbod op koppelverkoop. Alle onderdelen van een verzekeringspakket moeten daarom ook los afgenomen kunnen worden. Ook mag er geen verplichting zijn een verzekering af te sluiten als aanvulling op een product of dienst. Denk aan een reisverzekering bij het boeken van een vakantie.

Omgekeerd valt de verkoop van een verplichte dienst bij een verzekering, bijvoorbeeld een serviceabonnement, niet onder het verbod op koppelverkoop. Het blijft toegestaan om een verzekering aan te bieden of in een verzekering te bemiddelen samen met een aanvullend product of aanvullende dienst, bijvoorbeeld als onderdeel van een pakket. Wel moet u uw klant vertellen of hij het (financiële) product of de dienst ook afzonderlijk kan aanschaffen. U moet dan een beschrijving van de afzonderlijke (financiële) producten of diensten van het pakket geven en de kosten specificeren.

Doelgroepen en informatieverstrekking

Volgens de IDD moeten verzekeringen in principe worden verkocht aan de doelgroep die de ontwikkelaar van het product heeft vastgesteld. Voor onze Nedasco producten vermelden wij daarom binnenkort in onze Productselector (te vinden op ServiceNet onder Producten & Diensten) de doelgroep per product. Mocht u informatie missen of vindt u dat een product niet past bij de beschreven doelgroep, dan bent u vanuit de IDD verplicht ons dat te laten weten.

Meer informatie

De relevante informatie over de kenmerken van onze Nedasco producten vindt u in onze Productselector. Heeft u meer informatie nodig over de IDD? Neem dan contact op met het team Compliance en Agentbeheer op telefoonnummer 033 – 46 70 970.