Let op: De richtlijn Insurance Distribution Directive (IDD)

25-07-2018

Op 1 oktober 2018 treedt de Richtlijn Verzekeringsdistributie in werking: de Insurance Distribution Directive (IDD). De richtlijn bevat 7 normen op het gebied van transparantie en productontwikkeling. Op de website van de AFM zijn factsheets beschikbaar waarin de normen worden uitgelegd. Een aantal van deze normen zijn ook van toepassing voor u als financieel adviseur.

Normen

De IDD schrijft onder andere voor dat de adviseur voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst een standaard informatiedocument verstrekt. Dit zogenaamde IPID (Insurance Product Information Document) is vergelijkbaar met de bestaande verzekeringskaarten. Voor de Nedasco producten hebben wij de verzekeringskaarten inmiddels aangepast aan de nieuwe standaard. De verzekeringskaarten/IPID zijn op ons servicenet beschikbaar via de link Bekijk de verzekeringskaarten bij het hoofdmenu van Producten & Diensten.

Wordt vervolgd

In de nieuwsbrief van september zullen wij ingaan op de andere onderwerpen van de IDD.