Andere bedrijfsactiviteiten? Andere risico’s

22-05-2020

Voor veel ondernemers zijn het moeilijke tijden. De overheid heeft vanwege het coronavirus restricties opgelegd waarvan de gevolgen groot zijn. Maar ondernemers zijn creatief en slaan nieuwe wegen in om te overleven.

Die nieuwe wegen betekenen soms dat de bedrijfsactiviteiten van de ene op de andere dag veranderen. Misschien zelfs voorgoed. Maar als de bedrijfsactiviteiten veranderen, veranderen ook de risico’s. Een ondernemer die zich verzekert, draagt zijn risico’s over naar de verzekeringsmaatschappij. Veranderde bedrijfsactiviteiten hebben dus ook gevolgen voor de verzekeringsmaatschappij.

Welke hoedanigheid is verzekerd?

Op de verzekeringspolis van bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, beroepsaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekeringen staat omschreven welke hoedanigheid is verzekerd. De verzekerde hoedanigheid is de aard of eigenschap van een onderneming, eigenlijk de som van de activiteiten die je als ondernemer uitvoert. Alleen activiteiten die binnen een verzekerde hoedanigheid vallen, zijn verzekerd. Om discussie bij schade te voorkomen wordt de hoedanigheid vaak nog wat gespecificeerd met risicovolle activiteiten. Zoals: Loodgieter met brandgevaarlijke werkzaamheden of Verkoop én installatie van keukens. De specificatie is belangrijk. Vage uitdrukkingen als ´in de ruimste zin..´ zul je daarom niet tegenkomen in de hoedanigheidsomschrijving op een polis.

Wijs je klant op de gevolgen

Als adviseur doe je er goed aan je zakelijke klanten erop te wijzen dat een veranderde hoedanigheid gevolgen kan hebben voor hun verzekeringen. Het is belangrijk om goed te kijken of iemand nog binnen de verzekerde hoedanigheid van de verzekeringspolis handelt, met name als de hoedanigheid nader gespecificeerd is,

Tijdelijke aanpassingen

Wat als de bedrijfsactiviteiten alleen tijdelijk zijn aangepast? De verzekeringsmaatschappijen verschillen in de tijdelijke acceptatie van aangepaste werkzaamheden. Hoewel zij aangeven dat zij coulant willen zijn, blijft het van belang om de nieuwe activiteiten door te geven aan de verzekeringsmaatschappij. Wij houden de ontwikkelingen op dit gebied dagelijks bij. Hoe de maatschappijen omgaan met wijzigingen zoals bezorging van maaltijden en andere kwesties over hoedanigheid lees je hier.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons Serviceteam Zakelijk via mail acc.bedrijven@nedasco.nl of bel 033 – 46 70 820.