75-plussers met verlopen rijbewijs mogen doorrijden

25-02-2020

In een eerdere nieuwsbrief meldden we al dat bepaalde verzekeraars soepel omgaan met een verlopen rijbewijs voor 75-plussers. Door achterstanden bij het CBR zijn veel rijbewijzen voor deze groep niet op tijd verlengd. Inmiddels heeft de politiek zich hierover uitgesproken. Wat is er afgesproken?

75-plussers mogen 1 jaar doorrijden met een verlopen rijbewijs

Vanaf 1 december 2019 mogen veel 75-plussers onder bepaalde voorwaarden nog 1 jaar blijven rijden nadat hun rijbewijs is verlopen. We spreken dan van een administratieve verlenging. Deze administratieve verlenging wordt opgenomen in het Rijbewijzenregister. In alle andere gevallen is het niet toegestaan om met een verlopen rijbewijs te rijden. Met deze tijdelijke regeling krijgt het CBR tijd om de achterstand bij het beoordelen van de gezondheidsverklaringen weg te werken. De regeling krijgt een looptijd van maximaal 1 jaar.

Voor wie geldt de tijdelijke regeling?

De regeling geldt alleen voor 75-plussers die:

  • een rijbewijs hebben voor een auto (rijbewijs B), auto met aanhanger (rijbewijs BE), motor (rijbewijs A), trekker (rijbewijs T);
  • een volledig en correct ingevulde Gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het CBR voordat hun rijbewijs verliep. Nadat ze de Gezondheidsverklaring hebben ingediend, ontvangen ze van het CBR een brief als ze binnen de regeling vallen. Daarin staat uitgelegd wat de regeling inhoudt en wat ze moeten doen;
  • een rijbewijs hebben dat minimaal 5 jaar geldig is. De regeling geldt niet als het rijbewijs is afgegeven voor 1 of 3 jaar;
  • blijven meewerken aan het medische beoordelingsproces van het CBR. Dat wil zeggen dat ze meewerken aan de medische keuring, het bezoeken van specialisten en het uitvoeren van een rijtest als het CBR daarom vraagt.

Buiten deze regeling vallen de categorieën: vrachtwagen (C), vrachtwagen met aanhanger (CE), bus (D) en bus met aanhanger (DE). Dit vanwege Europese regelgeving.

75-plussers waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden of geschorst vallen ook buiten de tijdelijke regeling. Dit geldt ook voor mensen over wie het CBR een besluit heeft genomen na een mededeling van de politie.

Wat zijn de beperkingen van deze tijdelijke regeling?

Met een verlopen rijbewijs mag niet in het buitenland gereden worden. De politie in het buitenland kan namelijk niet het Nederlandse Rijbewijzenregister raadplegen. Ook geldt een verlopen rijbewijs niet langer als identiteitsbewijs. Het is dus aan te raden om dan onderweg altijd een paspoort of ID-kaart bij de hand te hebben.

Wat kunnen 75-plusser verwachten als ze gebruikmaken van de tijdelijke regeling?

Wie aan de voorwaarden van de tijdelijke regeling voldoet, kan het volgende verwachten:

  • De geldigheidsduur van het rijbewijs wordt maximaal 1 jaar verlengd, vanaf het moment dat het verloopt. Het CBR stuurt ter bevestiging een brief;
  • Bestuurders houden hun huidige rijbewijs, met daarop de verlopen datum;
  • De RDW registreert in het Rijbewijzenregister dat het rijbewijs administratief is verlengd. Als de politie om het rijbewijs vraagt, ziet zij in het Rijbewijsregister dat het verlopen rijbewijs nog geldig is;
  • In de tussentijd beoordeelt het CBR de rijgeschiktheid aan de hand van de ingestuurde Gezondheidsverklaring en de medische keuring. Zodra het CBR de rijgeschiktheid heeft beoordeeld, ontvang de 75-plusser hierover een brief en vervalt de administratieve verlenging;
  • Daarna kan het rijbewijs bij de gemeente verlengd worden.

Meer informatie

Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met de afdeling Motorrijtuigen via acc.motorrijtuigen@nedasco.nl of 033 – 46 70 830.