Dienstenwijzer

Wie zijn wij?

Nedasco is een serviceprovider in schadeverzekeringen voor assurantieadviseurs. Voor een groot aantal verzekeraars treden wij op als gevolmachtigde. Dit betekent dat Nedasco namens hen risico’s accepteert, polissen opmaakt, verzekeringspremies incasseert en schade behandelt. Hierdoor kunnen de meer dan 1.300 met ons samenwerkende assurantietussenpersonen u, als verzekerde, onafhankelijk adviseren en een ruim assortiment van verzekeringen aanbieden.

Nedasco treedt niet op als assurantieadviseur, daarom geeft Nedasco geen advies over de verzekeringen die het beste passen bij u en uw specifieke (gezins)situatie. Dit specialisme laten wij graag over aan uw assurantieadviseur. Uw assurantieadviseur zal voor u bemiddelen bij het tot stand komen van de verzekering en u ondersteunen in de keuze voor het best passend verzekeringsproduct. Wij ondersteunen uw assurantieadviseur op het gebied van assortimentsmogelijkheden en administratie.

Bedrijfsgegevens

Naam: Nedasco B.V.
Kantooradres: Displayweg 4, 3821 BT Amersfoort
Postadres: Postbus 59, 3800 AB Amersfoort
Telefoon: 033 – 46 70 800
Fax: 033 – 46 70 900
Internet: www.nedasco.nl
KvK-nummer: 20035000
AFM-nummer: 12006531
KiFiD-nummer: 300.0036.56

Welke vergunningen hebben wij?

Als financieel dienstverlener vallen wij onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op de financiële markten. Wij hebben vergunningen voor het bemiddelen in schade- en levensverzekeringen. Ook mogen wij optreden als gevolmachtigde voor schade- en levensverzekeringen.

Hoe worden wij betaald?

Wij worden door verzekeraars en assurantieadviseurs betaald voor het werk wat wij voor hen doen. Dit heeft geen invloed op de hoogte van uw premie. Als de assurantieadviseurs hun werkzaamheden aan Nedasco uitbesteden, staan zij een deel van de beloning aan ons af.

Relatie met verzekeraars en verzekeringsadviseurs

Nedasco is onderdeel van AEGON Nederland. Ondanks dit werken wij volledig zelfstandig en onafhankelijk. Er zijn geen productieverplichtingen afgesproken met verzekeraars of assurantietussenpersonen. Uw assurantieadviseur zal u daarom een onafhankelijk advies kunnen geven over de verzekeringsproducten die hij bij of via ons voor u kan afsluiten.

Privacy

Wij van Nedasco gaan zorgvuldig om met de privacy van onze relaties, want voor Nedasco staat het belang van de klant altijd centraal. Lees meer hierover op onze pagina Privacy.

Klachten

Wij willen graag dat u tevreden bent met de service van Nedasco. Maar het kan zijn dat u zaken graag anders ziet of dat u een klacht heeft. Nedasco wil graag samen met u tot een oplossing komen. Stuur hiervoor een brief naar:

Nedasco B.V.
T.a.v. de klachtenadministratie
Postbus 59
3800 AB Amersfoort.

U kunt ook dit formulier invullen.

Komt u er niet met Nedasco uit?

Nedasco is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid):

KiFid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Ons KiFid nummer is 300.0036.56.

Wat verwachten wij van u?

Wij gaan ervan uit dat u ons volledige en juiste informatie verstrekt. Mocht achteraf blijken dat de door u verstrekte informatie onjuist of onvolledig heeft verstrekt, dan kan dat gevolgen hebben voor uw verzekering of een eventuele schade-uitkering. Als er wijzigingen plaatsvinden in uw (gezins)situatie verwachten wij dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft.