Webinar:

Visie op de Inkomensmarkt 2022;
in gesprek met
Janthony Wielink

 

Wij zien de Inkomensmarkt langzaam veranderen en complexer worden. Dit betekent ook dat jouw rol als adviseur gaat veranderen…

Op 22 februari presenteerden Janthony Wielink, Fiolijn van Dijk en Chantal van Manen het webinar: Visie op de Inkomensmarkt 2022; in gesprek met Janthony Wielink.

Tijdens dit webinar namen zij de deelnemers mee in hun visie over de thema’s arbeidsmarkt en inkomen en gaven zij antwoord op de vraag hoe jij jezelf als adviseur kunt klaarstomen voor veranderingen.

In dit webinar kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Visie op regeerakkoord over arbeidsmarkt en inkomen
  • – Wat betekent dit voor de loondoorbetalingsplicht en de WIA?
  • – Toerekening werkgever
  • De werknemerskant uitgelicht
  • – Oplopend verzuim en ontwikkelingen
  • – Schadelastbeheersing
  • Wat betekent dit voor de adviseur?
  • – Specialistische kennis
  • Hoe is het nu? En hoe kan Nedasco ondersteunen?
  • – Het nieuwe Inkomendashboard van Nedasco

Ik wil het webinar terugkijken:Sprekers

Janthony Wielink is al vele jaren een bekende en enthousiasmerende spreker over het thema Sociale Zekerheid, met name gericht op werkgevers, werknemers en ondernemers. Hierbij neemt hij ook de private kant mee: de verzuimverzekeringen en overige (WIA-)inkomensverzekeringen.

Janthony Wielink

Eigenaar van Enkwest en ENgage Werkgeversadvies

Fiolijn is manager van de afdeling Inkomen bij Nedasco. Sinds 2013 werkt zij al op deze afdeling waar ze verschillende functies heeft vervuld. Vanuit haar rol is ze verantwoordelijk voor de visie en het beleid op Inkomengebied. In haar rol schakelt ze met verzekeraars, arbodiensten, adviseurs en alle andere dienstverleners.

Fiolijn van Dijk-Koelewijn

Manager afdeling Inkomen, Nedasco

Chantal was consultant Zorg en Inkomen bij Nedasco. Zij is sinds oktober 2016 werkzaam geweest op de afdeling Inkomen in het team Commercieel Beheer. Zij zag het als een uitdaging om adviseurs te ondersteunen in de vraagstukken die zij hebben op het gebied van sociale zekerheid.

Chantal van Manen

Voormalig Consultant Zorg en Inkomen, Nedasco

Terugkijken