Vanuit verschillende maatschappijen hebben wij geluiden gehoord betreffende de situatie rondom Oekraïne. Wilt jouw relatie bijvoorbeeld Oekraïense vluchtelingen in huis nemen of ophalen vanuit het buitenland? Dan heeft dat invloed op de verzekering van jouw relatie.

Hieronder vind je vanuit verschillende maatschappijen hun beleid over o.a. inboedel- en autoverzekeringen:

 

Allianz schrijft:

‘Graag wijzen wij u op het nieuwsbericht dat wij hierover aan onze provinciale adviseurs hebben verzonden. In dit nieuwsbericht geven wij ons beleid aan bij diverse particuliere schadeverzekeringen.’

 

De Goudse schrijft:

‘De Goudse helpt graag mee en daarom hebben wij voor sommige verzekeringen aanpassingen gedaan op de dekking. Bijvoorbeeld voor relaties die overwegen om zelf vluchtelingen op te halen. Of als zij vluchtelingen een privé verblijfplaats (willen) bieden zoals een woning, vakantiehuis of stacaravan. Hoe gaan wij hiermee om en wat betekent dit voor hun dekking? Op volmachtbeheer.nl onder Bulletins/nieuwsbrieven hebben wij de meest relevante vragen per verzekering staan en een voorbeeld brief voor uw relaties.

 

Zevenwouden schrijft:

‘Er zijn veel initiatieven opgestart om Oekraïense vluchtelingen te helpen, zoals bijvoorbeeld het bieden van onderdak. Dit kan vragen oproepen met betrekking tot onze verzekeringen. In dit document vindt u een uitleg hoe wij omgaan met diverse situaties.’

 

Nationale-Nederlanden schrijft:

‘De opvang van vluchtelingen heeft geen gevolgen voor de particuliere en zakelijke schadeverzekeringen van je klanten.

 

Opvang vluchtelingen en aansprakelijkheid

Vangt je klant vluchtelingen op in huis of bijvoorbeeld recreatiewoning? Dan geldt de particuliere Aansprakelijkheidsverzekering voor alle leden van het gezien én de opgevangen vluchtelingen. Ook als je klant alleenstaand is en gekozen heeft voor een alleenstaandendekking.

 

Opvang vluchtelingen en Brandverzekering

Ook voor de particuliere en zakelijke Brandverzekeringen zijn er geen gevolgen als je klant vluchtelingen opvangt.

 

De premie blijft gelijk

Voor deze tijdelijke situatie rekenen we geen extra premie.

 

Maak een notitie in het klantdossier

Vangt je klant vluchtelingen op? Noteer dat in je klantdossier. Je hoeft geen nieuw polisblad af te geven.’