Polisvoorwaarden GOE200.2111 Dekking Goederen Volmacht (3023-40.2111)