Polisvoorwaarden BED100.2111 Dekking Bedrijfsschade Volmacht (3025-40.2111)