Ziekteverzuimpercentages, wat moet en kunt u ermee als adviseur? [blog]

26-09-2018

Ieder jaar publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het gemiddelde ziekteverzuimpercentage per branche. Maar wat zeggen deze percentages eigenlijk en wat kunt u ermee als adviseur?

Alle verzekeraars in Nederland bepalen hun premies voor een ziekteverzuimverzekering op basis van het verzuimverleden van een bedrijf. Risico’s inschatten noemen ze dat. Als adviseur moet u daarom ook beschikken over de verzuimpercentages van uw zakelijke relatie. Mijn ervaring leert dat het lastig kan zijn om die cijfers boven tafel te krijgen. Toch zijn de cijfers belangrijk. Niet alleen om een offerte te maken, maar ook om uw advisering te verbeteren. Wat moet en kunt u als adviseur met de verzuimcijfers?

Hoe wordt het ziekteverzuimpercentage berekend?
U berekent het ziekteverzuimpercentage van een bedrijf door het totaal aantal verzuimde dagen (inclusief weekenden) te delen door het potentieel aantal beschikbare dagen in een periode. Naast deze bedrijfsspecifieke cijfers, houden verzekeraars bij de risicobepaling rekening met de gemiddelden van het CBS.

TIP 1: Bespreek de verzuimgegevens uit de arborapportage met de werkgever

Voor een goed verzuimadvies is het belangrijk om na te gaan wat de verzuimcijfers zijn van het bedrijf. De cijfers laten zien hoe hoog het ziekteverzuim is, hoe lang het ziekteverzuim duurt en hoe vaak medewerkers zich ziek melden. Ze geven op die manier een beeld van de risico’s en dat is belangrijk om tot een goede aanpak te komen.

De verzuimgegevens vindt u in de arborapportage. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen het netto en bruto verzuimpercentage, kort en lang verzuim en de meldingsfrequentie. Wat houden die termen in en wat kunt u ermee?

Bruto ziekteverzuimpercentage: het verzuimpercentage waarbij het verzuim niet is gecorrigeerd voor gedeeltelijke re-integratie en niet is gecorrigeerd voor fte.

Netto ziekteverzuimpercentage: het verzuimpercentage waarbij het verzuim wel is gecorrigeerd voor gedeeltelijke re-integratie en niet gecorrigeerd voor fte.

Kort verzuim: <8 dagen

Middellang verzuim: 8-42 dagen

Lang verzuim: 43-365 dagen

Extra lang verzuim: >365 dagen

U kunt nagaan waar de meeste kosten worden gemaakt door de verzuimduur te analyseren. Kijk dan ook naar de opbouw van het ziekteverzuim. Normaal is de verhouding tussen kort, middellang en lang verzuim: 1:2:3. Dus de helft van het ziekteverzuimpercentage wordt dan veroorzaakt door lang verzuim. Kijk of de opbouw bij uw relatie in balans is.

Ziekmeldingsfrequentie: Het gemiddeld aantal keren dat medewerkers zich op jaarbasis ziek melden. Hoe hoger de meldingsfrequentie, des te meer reden om in gesprek te gaan met de werkgever over het verzuimbeleid. Een goed verzuimprotocol kan de werkgever bijvoorbeeld helpen de meldingsfrequentie naar beneden te krijgen.

TIP 2: Geen verzuim bestaat niet, vraag door!

Als Consultant Inkomen hoor ik vaak: “De werkgever heeft nog nooit te maken gehad met verzuim. Ik heb daarom drie keer nul ingevuld bij het maken van de offerte”. Klinkt ideaal en ik ga niet beweren dat het nooit kan, maar de praktijk laat zien dat dit in 99% van de gevallen niet klopt. Een risicodrager (verzekeraar) stemt daar dan ook zonder arbodienstrapportage en/of accountantsverklaring zelden tot nooit mee in. Daarnaast is het kortetermijndenken om verzuimcijfers niet op te geven. Als er toch geclaimd wordt in het eerste jaar zal de verzekeraar de premie direct aanpassen. En dan mag u de gigantische premieverhoging toelichten…

Vraag dus goed door als de werkgever zijn verzuimcijfers laat zien. Of juist niet laat zien!

TIP 3: Gebruik de cijfers vanuit het CBS

Ik hoor u denken… Maar wat als de werkgever nou echt niets heeft bijgehouden? Goed nieuws! Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) houdt keurig netjes de verzuimcijfers van alle branches voor ons bij. Alle cijfers zijn gratis beschikbaar. U vindt hier alle verzuimcijfers.

Dus, weet u echt niet wat de verzuimpercentages zijn bij een bedrijf? Speel dan op safe en vul dan de CBS-cijfers in bij een offerte of aanvraag. Overleg dit wel eerst met de verzekeraar.

Los van het feit dat u de verzuimcijfers kunt gebruiken voor het maken van een offerte, laten ze ook zien hoe de werkgever het doet ten opzichte van andere bedrijven in de branche. Waardevolle informatie vindt u ook in analyses van de cijfers, zoals op de website van de Rabobank, waarin de trends van alle branches besproken worden (Trends branches).

De verzuimcijfers en de analyses helpen u om uw advies nog professioneler te maken. Uw rol als adviseur wordt dan nog sterker.

Ook interessant!

E-book ‘Nieuwe kansen voor inkomensadviseurs’

[team]