Werkgevers kunnen de Whk-beschikking laten controleren

28-11-2018

Binnenkort verstuurt de Belastingdienst de Whk-beschikking 2019 naar Nederlandse werkgevers. Om niet te veel Whk-premie te betalen, kan het voor een werkgever voordelig zijn om de beschikking door een deskundige te laten controleren.

De Werkhervattingskas (Whk) is kort gezegd de pot waaruit de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden betaald voor (ex)werknemers. Een (middelgrote-grote) werkgever betaalt jaarlijks een premiepercentage aan de Belastingdienst. Zij ontvangen daarvoor ieder jaar een ‘beschikking Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’ (Whk-beschikking) waarin vermeld wordt hoe deze premie is opgebouwd. Op de Whk-beschikking staan twee premies in percentages: de WGA-premie en Ziektewet (ZW)-premie. Daarnaast vermeldt de Belastingdienst het totale bedrag aan ZW- en WGA-uitkeringen dat aan oud-medewerkers van de onderneming is betaald. Maar de werkgever ontvangt enkel het totaalbedrag. Een overzicht van de werknemers die dit betreft, moet specifiek bij het UWV worden opgevraagd.

Ingewikkelde materie

De Werkhervattingskas is complexe en ingewikkelde materie en bovendien constant aan verandering onderhevig. In de praktijk blijkt dan ook dat een Whk-beschikking lang niet altijd juist is en diverse onjuistheden kan bevatten. De omvang van deze fouten en de financiële schade kan groot zijn.

Wat kan er mis gaan?

  • De kosten van een arbeidsongeschikte of zieke werknemer worden aan de werkgever toegerekend, terwijl de werknemer bij het bedrijf niet ziek is geweest, of zelfs niet in dienst was.
  • Een uitkering wordt ten onrechte aan de organisatie toegerekend, terwijl er sprake was een ‘uitsluitingsgrond’, bijvoorbeeld een werknemer met een no-risk status.
  • De premie is berekend op basis van een onjuiste totale loonsom.
  • Er wordt een onjuiste uitkering doorbelast, bijvoorbeeld een LGU die te lang doorloopt.
  • Er wordt een uitkering doorberekend van iemand die inmiddels naar de IVA is overgegaan.
  • Bij de premiebepaling is geen rekening gehouden met eigenrisicodragerschap.

Controle van de Whk-beschikking

Werkgevers willen geen onterechte premies betalen en stellen daarom hulp bij het controleren van de beschikking op prijs. Wijs hen er daarom op dat zij Be Suitable B.V. in kunnen schakelen en machtigen. Be Suitable maakt dan voor de werkgever binnen 6 weken na dagtekening, bezwaar bij de Belastingdienst en controleert of de Whk-beschikking klopt. De werkgever ontvangt bovendien van Be Suitable eenvoudig en praktisch advies. Omdat een controle van de Whk-beschikking een werkgever veel geld kan opleveren, is het een echte aanrader om een expert van Be Suitable in te schakelen.

‘No cure, no pay’ of uurtarief

Be Suitable kan de controle uitvoeren op basis van een uurtarief of op basis van ‘no cure no pay’. Dit laatste houdt in dat de werkgever op het moment dat een fout wordt achterhaald, 30% van de gerealiseerde besparing betaalt aan Be Suitable. Levert de controle van de Whk-beschikking niets op? Dan betaalt de werkgever met ‘no cure, no pay’ vanzelfsprekend ook niets.

Interesse?

Wilt u een afspraak maken met Be Suitable om een Whk-beschikking te laten controleren? Of wilt u meer weten over de werkwijze? Neem dan contact met ons op via 033 – 330 26 93 of mail@besuitable.nl.