Werkelijk belang, wat houdt dat in?

23-04-2019

Heeft jouw klant een bedrijfsschadeverzekering bij ons afgesloten? Dan vragen wij elk jaar om een verklaring van de accountant of het administratiekantoor waaruit blijkt wat het werkelijk belang in een bepaald tijdvak is geweest.

In de praktijk blijkt dat niet iedereen een accountantsverklaring kan leveren. Maar om de bedrijfsschadeverzekering te naverrekenen, hebben wij wel het werkelijk belang over het laatste boekjaar nodig.

Wat is werkelijk belang?

Met het werkelijk belang bedoelen wij de brutowinst die een bedrijf in een jaar maakt. De brutowinst wordt op twee manieren berekend:

  1. de netto winst plus de vaste kosten;
  2. de omzet minus de variabele kosten.

De informatie over omzet, winst, vaste en variabele kosten vind je terug op de resultatenrekening. Het is niet de bedoeling dat je de balans of resultatenrekening naar ons stuurt.

Wat zijn vaste en variabele kosten?

Vaste kosten
Als de productie stagneert of stil ligt door een (gedekte) schade, heeft een ondernemer te maken met kosten die gewoon doorlopen. Dit zijn de vaste kosten. Voorbeelden zijn:

  • hypotheekrente of huur van het bedrijfsgebouw;
  • salaris van personeel in vast loondienstverband;
  • belasting exclusief btw;
  • verzekeringspremies;

Variabele kosten
Variabele kosten zijn kosten die door de bedrijfsstilstand veranderen of wegvallen. Voorbeelden zijn:

  • grondstoffen;
  • emballage en verpakkingsmateriaal;
  • vracht;

Per bedrijf moet worden vastgesteld wat precies onder de vaste en wat onder de variabele kosten valt. Wat bij het ene bedrijf vaste kosten zijn, valt bij het andere bedrijf onder variabele kosten. Houd daar rekening mee.

Vragen?

Heb je nog vragen of opmerkingen over het naverrekenen? Neem dan contact op met:
Acceptatie Bedrijven (zakelijke schadeverzekeringen)
T 033 – 46 70 820
E naverrekeningen.bedrijven@nedasco.nl