Wat gaat er komend jaar veranderen in de zorg?

26-09-2016

Gisteren is op Prinsjesdag bekendgemaakt welke veranderingen er in 2017 plaatsvinden in de zorg. Wij zetten in dit artikel de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje.

De belangrijkste wijzigingen die bekend zijn gemaakt voor 2017

 • De zorgpremie stijgt in 2017 naar verwachting van het kabinet zo’n €3,50 per maand.
 • Het verplichte eigen risico blijft in 2017 €385.
 • De maximale zorgtoeslag stijgt in 2017 met een bedrag van ongeveer €2 per maand.

Weinig veranderingen basisverzekering

De enige veranderingen in de basisverzekering zijn:

 • Plastische chirurgie met medische noodzaak: borstprothesen voor vrouwen zonder borstvormingen, ooglidcorrectie bij ernstige gezichtsbeperking en medisch noodzakelijke circumcisie zullen vergoed worden.
 • Fysiotherapiebehandelingen bij etalagebenen: volledige vergoeding van 37 fysiotherapiebehandelingen voor de behandeling van etalagebenen (claudicatio intermittens). In 2016 geldt vergoeding vanaf de 21e behandeling.
 • Fronttandvervanging jongeren tot en met het 22e levensjaar: als vóór het 18de levensjaar de snij- of hoektand niet is aangelegd of verloren is gegaan door een ongeval, is er vanaf 2017 tot en met het 22e levensjaar recht op fronttandvervanging. In 2016 hebben enkel jongeren tot 18 jaar recht op deze behandeling.
 • Kortdurend verblijf in een zorginstelling: voor patiënten die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen (eerstelijns verblijf) valt kortdurend verblijf in een zorginstelling vanaf 2017 onder de basisverzekering.
 • Eigen bijdrage implantaatgedragen gebitsprothesen: per 2017 zal de eigen bijdrage voor een implantaatgedragen gebitsprothese voor de onderkaak 10%, en voor de bovenkaak 8% van de kosten bedragen (in 2016 was dit een vaste eigen bijdrage van €125). De eigen bijdrage van 25% voor een normale gebitsprothese blijft gelden.

Voorwaardelijk toegelaten:

 • Darmbehandeling sacrale neuromodulatie: vanaf 1 oktober 2016 geldt er een vergoeding voor de sacrale neuromodulatie voor patiënten die geen baat meer hebben bij een reguliere behandeling. De toelating van de therapie geldt voor de duur van 4 jaar en 9 maanden.

Wijzigingen eigen bijdrage in 2017:

 • Er geldt volgend jaar een eigen bijdrage van 10% voor een klikgebit op implantaten voor de onderkaak. Voor de bovenkaak is dit 8%.
 • De eigen bijdrage voor de reparatie en rebasen van het kunstgebit wordt 10%.