Voorlopige dekking…wanneer?

30-05-2018

Regelmatig ontvangen wij vragen over de voorlopige dekking. Wanneer is er een voorlopige dekking en waar moet je aan denken bij de aanvraag? Graag leggen we uit wat de mogelijkheden zijn.

Voorlopige dekking?

Er zijn drie mogelijkheden wanneer je een aanvraag voor voorlopige dekking indient via ServiceNet. De aanvraag:

  • wordt goedgekeurd en direct geaccepteerd. Er is gelijk dekking.
  • moet beoordeeld worden. In dat geval verlenen we een voorlopige dekking totdat de aanvraag wordt beoordeeld met een maximum van 5 dagen.
  • wordt direct afgewezen. Er is géén (voorlopige) dekking.

Voorlopige dekking maximaal 5 dagen vooruit

Om dekking te verlenen voor een bepaald risico, moet je een aanvraag doen via het ServiceNet. Je kan de aanvraag te allen tijde indienen via het ServiceNet en op deze manier dekking verlenen aan je klant. Tijdens de beoordeling van je aanvraag, heeft jouw klant 5 dagen voorlopige dekking.

De voorlopige dekking komt niet tot stand wanneer na toetsing door Nedasco blijkt dat:

  • de slotvragen niet juist/volledig zijn ingevuld;
  • de aanvraag niet akkoord is i.v.m. een eerdere opzegging door een verzekeraar of fraude/strafrechtelijk verleden;
  • het op grond van sanctieregelgeving verboden is om een verzekeringsdienst te verlenen voor of ten behoeve van verzekeringnemer en verzekerden of een uitkering aan hen te doen.

Je kunt een aanvraag tot 5 dagen in het verleden indienen

Je kan een aanvraag met een ingangsdatum tot 5 dagen in het verleden indienen. Er is tijdens deze 5 dagen alleen dekking wanneer je op het moment van schade een offerte kan tonen waaruit blijkt:

  • bij welke verzekeraar het risico verzekerd moet worden;
  • tegen welke dekking het risico verzekerd wordt;
  • op welke datum de verzekeringnemer dekking wilde.

Op deze manier is duidelijk welke verzekeraar moet uitkeren en vanaf welk moment de verzekeringnemer dekking heeft aangevraagd.

Deze offerte is niet nodig wanneer je een bestaande polis wijzigt met een wijzigingsdatum 5 dagen in het verleden. Er is dan dekking op basis van de huidige verzekeraar en tegen de huidige dekking van de polis. Wel moet bij een schade aangetoond kunnen worden dat de verzekeringnemer het wijzigingsverzoek ook 5 dagen in het verleden heeft ingediend.

Heb je vragen?

Bel of mail dan met het Serviceteam Particulier
T 033 – 46 70 830
E serviceteam.particulier@nedasco.nl