Verzekeringskaarten aangepast aan IDD

27-02-2019

De Richtlijn Verzekeringsdistributie, ook wel Insurance Distribution Directive (IDD) genoemd, is op 1 oktober 2018 in werking getreden. Deze richtlijn is bedoeld om alle klanten dezelfde bescherming te geven, ongeacht hoe zij hun verzekering sluiten.

Verstrek een informatiedocument

De IDD bevat 7 normen op het gebied van transparantie en productontwikkeling. Een aantal van deze normen gelden ook voor jou als (financieel) adviseur. Zo moet je voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst een document met informatie verstrekken aan de klant: het Insurance Product Information Document (IPID). Dit document is vergelijkbaar met de verzekeringskaarten.

Wij hebben de verzekeringskaarten aangepast aan de nieuwe standaard. Wil je één of meerdere kaarten opsturen naar je klant? Je vindt ze hier.