Ver-van-mijn-bedshow [blog]

25-07-2018

Elke maand vertelt een van de consultants van Next Step Factory hoe u kunt werken aan uw onderneming en ontvangt u praktische tips. De bijdrage van deze maand is verzorgd door: Jelle Bartels.

Als financieel adviseur brengt u de risico´s van uw klant in kaart. Maar beperkt u zich dan tot de
risico´s die te verzekeren zijn? Uw klant kan ook schade oplopen door trends die weinig met verzekeringen te maken hebben. Of is dat voor u een ver-van-mijn-bedshow?

Als uw klant op u vertrouwt als sparringpartner met wie hij allerlei bedrijfsrisico´s kan bespreken, kunt u het zich dan veroorloven om trends die de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen niet te bespreken? Bent u het uzelf én uw klant niet verplicht om het adviesgesprek breder aan te gaan? En hoe doet u dat? Begin eens met uw eigen onderneming.

Brainstormen over trends

Niet alleen op de bedrijven van uw klanten, ook op uw eigen onderneming zijn algemene trends van invloed. Plan daarom periodiek tijd in om aan uw onderneming te werken in plaats van er in. Ga eens na wat op dit moment de algemene trends zijn. Roep ook uw collega’s bij elkaar om eens te brainstormen over die trends en ontwikkelingen, zowel voor uw eigen onderneming alsvoor die van uw klanten. Het zal u verbazen hoeveel bruikbare informatie er naar boven komt. Vergeet vooral niet om de ontwikkelingen op ict-gebied mee te nemen. Veel bedrijven die de leidendwaren (platen- en cdwinkels, retail, tussenhandel, etc) bestaan niet meer, of hebben het heel moeilijk doordat de ‘ict-jongens’ de sector binnenkwamen.

Kunstmatige intelligentie

Moeten we bang zijn dat het ook in onze sector zo hard zal gaan? Misschien niet, maar kunt u zich de luxe veroorloven er geen aandacht aan te besteden? In Amerika is een experiment gedaan waarbij 20 advocaten en een computer 9 contracten nakeken op risico’s. De advocaten haalden 85% van de risico’s uit de contracten in 92 minuten. Maar de computer haalde een 94% accurate score in slechts… 26 seconden! (zie; https://www.lawgeex.com/AIvsLawyer). Een groot deel van de werkzaamheden van een advocaat is het inschatten van risico’s in contracten. Kunt u zich voorstellen wat het betekent als een computer dat beter kan? Stel dat uw computer automatisch 94% van alle fouten uit de polis haalt en deze automatisch terugstuurt naar de maatschappij? Wat zou dat voor uw kantoor en de (administratieve) werkzaamheden betekenen? De kans is groot dat uw mensen  hun huidige werk enorm moeten gaan aanpassen.

Maak de risico´s bespreekbaar

Als u op deze manier naar de risico’s van uw eigen kantoor kunt kijken, bent u ook beter in staat om het gesprek daarover met uw klanten aan te gaan. Zij lopen tenslotte net zo’n risico als u om tegen een linkse directe op te lopen uit een onverwachte hoek. Het lastige van trends is, dat je ze niet merkt als je er middenin zit: e-mail, internet, digitalisering zijn allemaal trends die we stap voor stap hebben omarmd.

De trends zijn niet te voorkomen, wel kunt u ze bespreekbaar maken met uw klant. U laat dan zien dat u verder kijkt dan de verzekeringen alleen. Zo wordt u een volwaardige gesprekspartner voor de ondernemers met wie u werkt.

Meer inspiratie opdoen?

Meer kennisartikelen van Next Step Factory lezen vindt u hier. En wist u dat Nedasco regelmatig een masterclass verzorgt voor echte ondernemers? Meer hierover leest u hier