Tips rondom risico’s van pelletkachels

28-03-2018

Er is tegenwoordig een trend om geen gasgestookte installaties meer te gebruiken. Steeds vaker schaffen bedrijven daarom een pelletkachel aan. Dat is extra aantrekkelijk omdat voor de aanschaf van deze kachels een interessante subsidie bestaat. Helaas blijken deze populaire, gesubsidieerde pelletkachels vaak risicovolle situaties op te leveren. Dat komt om te beginnen doordat de kachels niet altijd goed worden gebruikt. Zo worden er nogal eens te veel brokjes hout tegelijk aangevoerd. Ook denken mensen ten onterechte dat deze kachels volledig schoon verbranden en dat het vegen van een schoorsteen daarom niet nodig is.

Naast ondeugdelijk gebruik blijkt ook dat pelletkachels regelmatig verkeerd geïnstalleerd worden. Doe-het-zelfmarkten bieden de kachels voor relatief lage prijzen aan. Deze worden dan nog weleens aangesloten zonder hulp van installateurs. Een grote fout volgens recent brandonderzoek van het Team Brandonderzoek Noord-Nederland. Daaruit kwam naar voren dat oude gaskachels werden vervangen door pelletkachels terwijl de bestaande gasafvoer daarvoor totaal ongeschikt bleek te zijn. Of ze werden aangesloten aan een geveluitgang terwijl een pelletkachel een verticale pijp door het dak nodig heeft. Het gevolg kan zijn dat de ventilatie niet sterk genoeg is om verbrandingsgassen naar buiten te duwen. De gassen kunnen dan door de kachel het huis binnenkomen. Dat kan dodelijk zijn.

Lees ook

Een goede installatie van de pelletkachel is belangrijk en bovendien vereist door de verzekeraar. Uit een recent inspectierapport kwamen daarnaast de volgende eisen van de verzekeraar naar voren op het gebied van preventie, onderhoud en gebruik:

Onderhoud gasgestookte verwarmingstoestellen

Sluit een onderhoudscontract af bij een erkend installateur voor het jaarlijks onderhoud van de pelletkachel en de CV-installatie.

Reiniging rookgaskanalen

Laat het rookkanaal van de pelletkachel ten minste jaarlijks reinigen door een schoorsteenveger die ASPB-lid is. Kijk op www.schoorsteenvegen.nl voor een bedrijf in uw omgeving.

Blusmiddelen

Zorg voor een blusvoorziening op de aanvoerleiding van de pelletkachel.

Meer informatie

Afdeling schadeverzekeringen zakelijk

T 033 – 46 70 820 (mutaties)
T 033 – 46 70 821 (offertes)
E acc.bedrijven@nedasco.nl