Stormschade? Houd rekening met mandeligheid!

25-01-2018

Er raasde deze maand weer een flinke storm over Nederland. Tijdens dit natuurgeweld sneuvelen doorgaans veel schuttingen. In dat geval komt vaak mandeligheid om de hoek kijken.

Mandeligheid? Wat is dat ook al weer?

Huiseigenaren delen vaak een eigendom met de buren. Denk daarbij aan een afscheidingsmuur, een heg of een pad. Het onderhoud van deze zaken komt voor gezamenlijke rekening. Dit heet mandeligheid en is geregeld in boek 5 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Schadebehandeling bij gemeenschappelijk eigendom

Als er schade ontstaat aan mandelig eigendom, is dat een kwestie voor de buren gezamenlijk. Beiden partijen melden de schade dan op de eigen opstalverzekering. Als de verzekeringsdekking is beoordeeld, zullen beide verzekeraars de helft van het schadebedrag uitkeren. Het eigen risico bij schade door storm wordt dan per verzekeraar op de uitkering in mindering gebracht.

Wat kan ik doen bij een mandelige schade?

Het is goed om de klant bij een schademelding van te voren te wijzen op mandeligheid. Dit schept duidelijkheid en voorkomt vertraging in de behandeling.