Schade door steenmarter wel/niet verzekerd?

19-02-2020

Dieren zijn in te delen in klassen, orden, families, geslachten en soorten. Maar er bestaat ook zoiets als ondieren. Geen specifieke soort, het zijn dieren die schade veroorzaken. De steenmarter bijvoorbeeld.

Zeker in de wintermaanden veroorzaakt de steenmarter veel schade, met name aan auto`s en huizen. Omdat de steenmarter een beschermde diersoort is, mag hij niet als ongedierte worden beschouwd. Als een polis schade door ongedierte uitsluit, geldt dat dus niet voor schade door steenmarters. De schade die dit dier veroorzaakt, valt daarom gewoon onder de dekking. Een aantal brandverzekeraars heeft nu schade door de steenmarter als specifieke uitsluiting opgenomen in de polisvoorwaarden. Wij raden je aan om, zeker in gebieden waar de steenmarter actief is, na te gaan of de polis van jouw relatie nog wel dekking biedt voor dergelijke schade.

Check de polissen

De meeste brandverzekeraars hebben een schade door de steenmarter nog niet opgenomen in de voorwaarden. Ook de cascoverzekeringen die Nedasco aanbiedt, hebben een dergelijke uitsluiting nog niet. Het is echter niet ondenkbaar dat meer verzekeraars in de (nabije) toekomst ook een bepaling over de steenmarter in de polisvoorwaarden gaan opnemen. Het is in het belang van jouw klant dat je daar goed van op de hoogte bent.

Meer informatie

Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met de afdeling Brand/ Varia via brandvaria.schade@nedasco.nl of 033 – 46 70 890.