Productrationalisatie: werk in uitvoering

01-08-2016

Wat is productrationalisatie?

Productrationalisatie is een containerbegrip dat gaat over het vereenvoudigen van onze verzekeringsproductportefeuille. Concreet gaat het om:

 • Het updaten van gegevens in de portefeuille.
 • Het verminderen van het aantal productvarianten (en dus: tarieven) door (interne of externe) conversies waardoor:
  • processen vereenvoudigen.
  • de zorgplicht beter is uit te voeren.
  • jouw klant duidelijkheid krijgt over zijn verzekering en altijd de meest actuele voorwaarden heeft.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Toelichting: Productrationalisatie zorgt ervoor dat het aantal productvarianten wordt teruggebracht, bij voorkeur naar de meest actuele producten per branche/maatschappij.

Hoe doen wij dit?

Wij voeren de productrationalisatie uit per maatschappij en in eerste instantie voor de particuliere schadeverzekeringen.

Wij voeren per maatschappij steeds twee stappen uit:

 1. Analyse huidige portefeuille op actualiteit producten
  • Wij vergelijken het verzekeringsproduct zoals de maatschappij dit nu aanbiedt, met alle varianten die wij in onze portefeuille hebben.
  • Wij controleren de volledigheid van de data in onze administratie om over te stappen naar het actuele product.
 2. Conversie naar actueel product
  • Afhankelijk van de uitkomsten van de analyse vindt een conversie plaats.
  • De conversie kan per hoofdpremievervaldatum of en bloc plaatsvinden.
  • Soms komt het voor dat er geen actueel product beschikbaar is. In dat geval volgen we het beleid van de maatschappij. Wat soms betekent dat dit product ongewijzigd door blijft lopen.

Wij houden jou op de hoogte via NSN en/of in de nieuwsbrief over wanneer de rationalisatie van welke maatschappij start. Op NSN vind je een voorbeeldbrief die wij naar jouw klanten sturen. In de applicatie Productaanbod in NSN vind je de productkenmerken van het actuele product.

Waarom doen wij dit?

Productrationalisatie is een marktbrede ontwikkeling. Wij zijn verplicht dezelfde wijzigingen door te voeren als de maatschappijen. Productrationalisatie heeft als doel:

 • Een beter beheersbare productportefeuille.
 • Voldoen aan wet- en regelgeving en alleen producten aanbieden die voldoen aan de zogenaamde KNVB-criteria en die PARP-proof zijn. Zo kunnen we allemaal aan de zorgplicht voldoen.
 • Efficiëntie verbeteren.

Kortom: productrationalisatie biedt zowel ons, jou en jouw klant voordelen:

 • Een actueel product met een passende prijs-/kwaliteitverhouding.
 • Snellere polisopmaak en verwerking van mutaties.
 • Snellere schadeafhandeling.
 • Eenduidigheid in voorwaarden.

Wanneer gaan wij dit doen?

Op NSN lees je wanneer wij een maatschappij gaan rationaliseren en volg je de status van de productrationalisatie.

Wat betekent dit voor jou en jouw klant?

Voor het omzetten van producten naar de meest actuele voorwaarden hebben wij soms aanvullende informatie nodig. Wij zoeken deze informatie eerst in onze administratie op of gebruiken een externe bron zoals het BAG-register. Vinden we de informatie niet, dan bepalen wij aan de hand van standaardwaarden een premie of vragen wij jouw hulp en nemen wij contact met je op.

Wil je meer weten?

De komende periode houden wij je op de hoogte van de voortgang via NSN en/of de nieuwsbrief. Heb je in de tussentijd nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Serviceteam Particulier
T 033 – 46 70 830
E serviceteam.particulier@nedasco.nl