Prinsjesdag: Wat veranderd er aan de zorg in 2018?

20-09-2017

Zorgpremie

Naar verwachting van het kabinet zal de premie van de basisverzekering in 2018 met zo’n €6 per maand stijgen. Dat komt neer op een stijging van €72 per jaar. De definitieve hoogte van de zorgpremies wordt echter door zorgverzekeraars bepaald. Al eerder kondigde verzekeraar DSW aan een premiestijging te verwachten.  

Eigen risico

Voor 2018 bedraagt het verplicht eigen risico €400, een stijging van €15 ten opzichte van 2017.  Vorig jaar bleef het eigen risico voor het eerst sinds de invoering van het huidige zorgstelsel ongewijzigd.

De verdeling van premies, eigen betalingen en solidariteit binnen het stelsel zijn een politieke keus. Wel bestaat het gevaar dat een hoger eigen risico en hogere nominale premies leiden tot een toename in zorgmijding en betalingsachterstanden.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag zal in 2018 meestijgen met de zorgpremie. De maximale zorgtoeslag stijgt met €131 naar €1197 voor alleenstaanden. De helft is automatische compensatie, de andere helft is het gevolg van een maatregel van het demissionaire kabinet om de koopkracht van minima op peil te houden. Voor meerpersoonshuishoudens stijgt de maximale zorgtoeslag met €194 naar €2237.

Uitbreiding basispakket

Het basispakket van 2018 wordt uitgebreid met enkele behandelingen. Zo komt er vergoeding voor 12 behandelingen oefentherapie voor patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten. Ook het zittend ziekenvervoer voor oncologiepatiënten die immuuntherapie krijgen wordt in 2018 vergoed.

Bron: Consumentenbond