Overstromingsschade verzekerbaar in 2025?

31-01-2023

Overstromingsschade door primaire waterkeringen wordt mogelijk in 2025 verzekerbaar. Dat zou heel bijzonder zijn. Het risico is namelijk zo groot dat krachten moeten worden gebundeld. “We bekijken de mogelijkheid om een pool te vormen, waarbij verzekeraars een stuk van het risico dragen, samen met herverzekeraars en de overheid. Een potentieel belang van miljarden euro’s”, zegt Ingrid Visscher, directievoorzitter van de Vereende.

Waarom een overstromingspool?

Nederland is dankzij het Deltaprogramma goed beschermd tegen en voorbereid op een overstroming. Maar door klimaatveranderingen is er meer zekerheid nodig, want de gevolgen van een overstroming kunnen enorm zijn. Denk aan de extreme regenval in 2021 in Limburg. De primaire waterkering – de Maas – hield maar nèt stand, waardoor de schade beperkt bleef tot 400 miljoen. In dit geval ging het om schade door een secundaire kering en dat is door een groot deel van de verzekeraars in de dekking opgenomen. Zou de Maas zijn doorgebroken? Dan zou de schade van gedupeerden niet zijn gedekt, omdat de Maas een primaire waterkering is. In zo’n situatie zou de overheid uitkeringen doen vanuit de WTS: de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen.

Wat moet de pool verzekeren?

Het idee is dat een overstromingspool schade dekt als er sprake is van een overstroming van een primaire kering. Primaire keringen zijn alle waterkeringen die ons beschermen tegen het water van de zee én de waterkeringen van de grote rivieren en het IJsselmeer. Secundaire waterkeringen zijn waterkeringen van de kleine rivieren en beekjes. Schade bij een doorbraak van deze secundaire waterkeringen is al verzekerbaar via verzekeraars.

Hoe staat het er nu voor?

De komende maanden wordt er verder gesproken over de mogelijkheden en invulling met betrokken partijen, zoals herverzekeraars, de overheid, toezichthouders, wetenschappers en belangenorganisaties. Vooralsnog gaat het alleen om particuliere risico’s.

Bron: de Vereende