Overstappers zorgverzekering wachten steeds langer

04-02-2016

Hoewel zorgverzekeraars jaarlijks half november hun polisvoorwaarden en contracten met zorgverleners al rond horen te hebben, was er tot in december 2015 nog veel onduidelijkheid op dit gebied. Uit een poll van de Consumentenbond kwam naar voren dat 66% van de consumenten aangaf pas in januari een nieuwe zorgverzekering te kiezen.

Op de vraag: “Ben jij al overgestapt van zorgverzekeraar?” gaf 9% aan dit al voor de jaarwisseling geregeld te hebben. 14% heeft over overstappen nagedacht, maar was te laat. In januari kan je nog overstappen van zorgverzekeraar, maar alleen als je je oude verzekering voor 31 december opzegt. 66% heeft in 2015 zijn oude verzekering opgezegd, maar wachtte met het kiezen van een nieuwe verzekering tot januari. Slechts 11% heeft ervoor gekozen bij de huidige zorgverzekeraar te blijven. In totaal wisselde 1,2 miljoen mensen van zorgverzekering.

Minder budgetpolissen

Opvallend is de landelijke trend waarbij consumenten minder vaak voor budgetpolissen kiezen in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de Consumentenbond denkt men dat dit komt door afname van budgetpolissen, maar zeker ook door bewustwording van de consument. Voorgaande jaren is de budgetpolis regelmatig onder vuur komen te liggen, vanwege de lage vergoedingen en het beperkte aantal gecontracteerde ziekenhuizen.